Ajankohtaista

KSS Energian tilinpäätöstiedote 2016

28. helmikuuta 2017


Liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa

KSS Energia -konsernin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 111,6 miljoonaa euroa toteutuen edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 9,3 miljoonaa euroa, joka parani runsaan 3 prosenttia. Taseen loppusumma oli 146,0 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 36,6 miljoonaa euroa.

Konsernissa sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 ja omavaraisuusaste 34,7 prosenttia. Ne toteutuivat tavoitteiden ja ennusteiden mukaisesti.

KSS Energia käytti investointeihin 11,5 miljoonaa euroa. Korian viljavaraston yhteyteen rakennettu biolämpökeskus liitettiin alueen kaukolämpöverkkoon syksyllä ennen lämmityskauden alkua. Investointi päätettiin toteuttaa hyvissä ajoin ennen Pioneeripuiston asuntomessualueen rakentamista. Energia¬verkkoihin investoitiin yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuuden parantamiseksi tehdään pitkäjänteistä kehitystyötä.

Omistajalle yhteensä 9,4 miljoonaa euroa

KSS Energian hallitus esittää yhtiökokoukselle, että keväällä 2017 osinkoa maksetaan 5,0 miljoonaa euroa. KSS Energia maksaa lisäksi tämän vuoden aikana Kouvolan kaupungille 4,4 miljoonaa euroa verkoston vuokria, lainojen korkoja, takausprovisioita ja lyhennyksiä. Yhteissumma on 9,4 miljoonaa euroa

Sähkön tuotannosta 94 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä

Sähköenergiaa myytiin 1 284 gigawattituntia. Myyntivolyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin sähköä 538 gigawattituntia ja tästä 94 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 52 841 tonnia.

Kaukolämmön tuotannosta 66 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla

Vuosi 2016 oli keskilämpötilaltaan noin 5 prosenttia normaalivuotta lämpimämpi. Kuitenkin se vuoteen 2015 verrattuna oli selkeästi kylmempi, mikä näkyi sähkön, lämmön ja kaasun käytössä. Kasvua oli erityisesti tammikuussa.

Kaukolämpöä myytiin 475 ja maakaasua 195 gigawattituntia. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 95 prosenttia lämmön hankinnasta. Uusiutuvien energialähteiden osuus polttoaineista oli 66 prosenttia. Kaukolämmöstä 74 prosenttia tuotettiin energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla.

Toimitusvarmuus erinomainen, keskeytysaika vain 27 minuuttia

Sähköverkkoyhtiö KSS Verkon toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 660 gigawattituntia. Sähkön käyttö kasvoi edellisvuodesta lähes 5 prosenttia.

Sähkönjakelun keskimääräinen, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 27 minuuttia. Kaukolämmön toimituksen vastaava keskeytysaika oli 46 minuuttia.

Toimitusvarmuuden ylläpitäminen edellyttää suurelta osin nykyisten ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla tai ainakin sijoittamaan ilmajohtoja teiden varsille tai paikkoihin, joissa puiden kaatumisriskiä ei ole. Vuonna 2016 ilmajohtoverkkoa kaapeloitiin 86 kilometriä. Säävarmoiksi luokiteltujen johtojen osuus kokonaisverkkopituudesta on 57 prosenttia.

Verkonrakennuksen liikevaihto 9,1 miljoonaa euroa

Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa, ja se pysyi edellisvuoden tasolla. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 38,6 prosenttia liikevaihdosta.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, puh. (05) 8851 200, 050 5915 200

Takaisin listaukseen