Ajankohtaista

KSS Energian osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2017

05. kesäkuuta 2017


Sähkön myynti kasvoi 10,7 prosenttia

Vuoden 2017 alku on ollut keskilämpötilaltaan ja rakennusten lämmitystarpeeltaan 7,5 prosenttia normaalivuotta leudompi ja myös lämpimämpi kuin viime vuoden neljä ensimmäistä kuukautta.

Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 536 miljoonaa kilowattituntia (gigawattituntia, GWh). Myynti kasvoi 10,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaukolämpöä myytiin 226 GWh ja maakaasua 84 GWh. Leudosta säästä johtuen lämmön ja kaasun myynti laski hieman edellisvuodesta.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-huhtikuun aikana 253 GWh. Sähkön käyttö laski 5,2 prosenttia.

Vaikka taloussuhdanteet ovat parantuneet, uudisrakentamisessa ei ole vielä näkyvissä kasvun merkkejä. Uusia sähkö- lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin ainoastaan 32.

KSS Energian tarjoamien verkonrakennus- ja urakointipalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 37 prosenttia liikevaihdosta.

Uusiutuvilla energialähteillä 97 prosenttia sähkön ja 71 prosenttia lämmön tuotannosta

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 153 GWh ja lämpöä 215 GWh. Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta oli 97 prosenttia ja kaukolämmön tuotannosta 71 prosenttia. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat alkuvuonna 28 423 tonnia. Määrä oli edellisvuoden tasolla.

Haminan Mäkelänkankaan aurinkovoimalaitos on tuottanut viime kesästä lähtien 575 MWh sähköenergiaa. Se vastaa runsaan 100 kotitalouden vuotuista sähkön käyttöä.

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuudet erinomaisia 

Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuus oli talvikaudella erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli vain 10 minuuttia. Kaukolämmön toimitusten vastaava keskeytysaika oli 5 minuuttia.

Suomen vanhin, 420 kilometriä pitkä 110 kilovoltin voimajohto Turusta Imatralle uusitaan kokonaan tällä vuosikymmenellä. Johto on rakennettu vuonna 1929. Uusi johto rakennetaan entisen paikalle kulkien Kouvolan ydinkeskustan eteläpuolitse. Osana tätä projektia KSS Verkko Oy on yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa rakentamassa kahden virtapiirin johtorakennetta Korialta Aitomäkeen. Tälle 12 kilometrin matkalle tulee 40 vapaasti seisovaa voimajohtopylvästä, ilman harusvaijereita. Johtokatu on kapeampi, pylväsväli pidempi ja pylväät sirommat kuin vanhassa voimajohdossa.

Tulos parani 5,3 prosenttia 

KSS Energia – konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli 43,6 miljoonaa euroa. Se laski 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen sen sijaan parani 5,3 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon.

Konsernin liikevoitto oli 17,0 prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 12,5 ja omavaraisuusaste 33,4 prosenttia. Investointeihin käytettiin alkuvuonna 2,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 liikevaihdoksi ennustetaan 111 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi tavoitteiden mukaista yli 10 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuodesta yli 10 prosentilla. Hyvän tuloksen edellytyksenä on, että voimalaitosten käytettävyys ja energiajakelun toimitusvarmuus pysyvät edelleen korkealla tasolla.

Sähkön markkinahinta on edelleen alhainen, mikä näkyy selvästi tuotantoliiketoiminnan tuloksessa.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, 050 5915 200, (05) 8851 200,

 

 

Takaisin listaukseen