Ajankohtaista

KSS Energian tilinpäätöstiedote 2017

01. maaliskuuta 2018


Liikevoitto 10,8 miljoonaa euroa

KSS Energia -konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 111,3 miljoonaa euroa jääden edellisvuoden tasolle. Sen sijaan liikevoitto kasvoi 16,5 prosenttia edellisvuodesta nousten 10,8 miljoonaan euroon. Taseen loppusumma oli 151,7 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 38,6 miljoonaa euroa.

Konsernissa sijoitetun pääoman tuotto oli 13,6 ja omavaraisuusaste 35,0 prosenttia. Taloudelliset tunnusluvut olivat hieman odotettua parempia.

KSS Energia käytti investointeihin 12,0 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli 12 kilometrin pituinen 110 kilovoltin voimajohto Korialta Valkealan Sydänmaalle. Se rakennettiin yhteispylväille kantaverkkoyhtiön voimajohdon kanssa.

Omistajalle yhteensä 9,4 miljoonaa euroa

KSS Energian hallitus esittää yhtiökokoukselle, että keväällä 2018 osinkoa maksetaan 5,0 miljoonaa euroa. Lisäksi KSS Energia maksaa kuluvan vuoden aikana Kouvolan kaupungille 4,4 miljoonaa euroa lainojen korkoja, takausprovisioita ja lyhennyksiä sekä verkoston vuokria. Yhteissumma on 9,4 miljoonaa euroa.

Sähkön myynti kasvoi 7,8 prosenttia

Sähköenergiaa myytiin 1 384 gigawattituntia. Myynti kasvoi 7,8 prosenttia edellisvuodesta. Omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin sähköä 346 gigawattituntia ja tästä 82,7 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 45 785 tonnia.

Kaukolämmön tuotannosta 72,5 prosenttia uusiutuvilla polttoaineilla

Vuosi 2017 oli keskilämpötilaltaan 6,4 prosenttia normaalivuotta lämpimämpi.
Kaukolämpöä myytiin 475 ja maakaasua 193 gigawattituntia. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 95 prosenttia lämmön hankinnasta. Uusiutuvien energialähteiden osuus polttoaineista oli 72,5 prosenttia. KSS Energian tytäryhtiö KSS Lämpö osti viime vuoden lopulla Valkealan Lämpö Oy:n osakkeet. Valkealan Niinistössä sijaitsevat 15 rivitaloa liitettiin KSS Lämmön asiakkaiksi.

Sähkön käyttö lievässä laskussa

Sähköverkkoyhtiö KSS Verkon toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 645 gigawattituntia. Sähkön käyttö laski edellisvuodesta 2,3 prosenttia.

Sähkönjakelun keskimääräinen, energiapainotettu käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 2,96 tuntia. Tästä suurin osa johtui Kiira-rajuilmasta elokuun alussa. Vastaava kaukolämmön toimitusten keskeytysaika oli 0,48 tuntia.

Toimitusvarmuuden ylläpitäminen riittävän hyvällä tasolla edellyttää suurelta osin nykyisten ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla. Vuonna 2017 ilmajohtoverkkoa kaapeloitiin 80 kilometriä. Säävarmoiksi luokiteltujen johtojen osuus kokonaisverkkopituudesta on 58 prosenttia.

Verkonrakennuksen liikevaihto 10,5 miljoonaa euroa

Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia nousten 10,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 9,8 prosenttia liikevaihdosta. Palveluista 37,8 prosenttia myytiin energiakonsernin ulkopuolelle.

KSS Energia -konsernin tunnusluvut

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, puh. (05) 8851 200, 050 5915 200

 

Takaisin listaukseen