Ajankohtaista

04. lokakuuta 2018

KSS Energian osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2018


Sähkön myynnin asiakasmäärä kasvussa

Vuosi 2018 on ollut rakennusten lämmitystarpeeltaan 4,2 prosenttia normaalivuotta lämpimämpi ja myös vuoteen 2017 verrattuna hieman lämpimämpi.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-elokuun aikana 425 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2017 vastaava määrä oli 417 GWh.

Uudisrakentaminen Kouvolan seudulla oli edelleen vähäistä, eikä kasvun merkkejä ole näkyvissä. Uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin 75 (72). Uusien kaukolämpöliittymien myynti on kuitenkin kehittynyt suotuisasti. Korian asuntomessualue lähiympäristöineen on yksi pääkohteista.

Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 914 (906) GWh. Asiakasmäärä on kasvanut 6 prosenttia viime vuodenvaihteesta. Kaukolämpöä myytiin 300 (302) GWh ja maakaasua 122 (126) GWh.

Energiaverkkojen urakointi ja palvelutuotanto kasvoivat noin 11 prosenttia edellisvuodesta. KSS Rakennus tuotti energiakonsernin ulkopuolelle palveluja noin kolmanneksen liikevaihdostaan.

Päästöoikeuden markkinahinta lähes nelinkertaiseksi

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 194 (202) GWh ja lämpöä 281 (288)
GWh. Sähkön hankinnasta 21 prosenttia ja lämmön hankinnasta 94 prosenttia katettiin omalla
tuotannolla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta oli 79 prosenttia ja kaukolämmön tuotannosta 61 prosenttia. Hiilidioksidipäästöt olivat 36 585 tonnia. Päästöoikeuden markkinahinta on noussut lähes nelinkertaiseksi viime vuosien tasoon nähden.

Sähkönjakelun toimitusvarmuuteen 2,5 miljoonan investointi

Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli alkuvuonna 19 minuuttia. Kaukolämmön toimitusten
vastaava keskeytysaika oli 6 minuuttia.

KSS Verkko Oy rakennutti Valkealaan Multamäen ja Kansikkaantien välille 110 kilovoltin voimajohdon sekä Kansikkaantielle 110/20 kilovoltin sähköaseman. Investointikustannus oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Voimajohdon rakennustyöt valmistuivat etuajassa. Peltoalueilla pylväiden pystytys saatiin toteutettua jo alkukeväästä ennen kylvötöitä. Voimajohto ja sähköasema otettiin käyttöön elokuussa.

Kansikkaantien hanke on osa sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Hankkeen myötä toimitusvarmuus paranee noin 11 000 asiakkaalla ja erityisesti kylätaajamissa Tuohikotti, Vuohijärvi ja Kääpälä.

KSS Energia – konsernin liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa 4,1 prosenttia edellisvuodesta nousten 74,0
miljoonaan euroon. Alkuvuoden liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa. Sähkön markkinahinta on noussut
tämän vuoden aikana keskimäärin 38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyy
hintasuojauksesta huolimatta merkittävänä sähkön hankintakulujen kasvuna.

Neljä uutta sähköautojen latauspistettä

Investointeihin käytettiin alkuvuonna 6,6 (6,9) miljoonaa euroa. Energiaverkkojen investointien lisäksi KSS Energian toimesta on rakennettu ensimmäiset aurinkojärjestelmät sekä liikekiinteistöihin että omakotitaloon. Uusia sähköautojen latauspisteitä on rakennettu neljä, joista kolme on Kouvolassa ja yksi Hollolan uudella liikenneasemalla. Latauspisteessä voi samanaikaisesti ladata kahta autoa.

Vuoden 2018 liikevaihdoksi ennustetaan 119 miljoonaa euroa. Liiketulos tulee jäämään alle tavoitteen. Tuoreimman ennusteen mukaan konsernin liikevoitto jää 6,6 prosenttiin liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto on 8,7 ja omavaraisuusaste 34,7 prosenttia.

Lisätietoja toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, puh. 050 5915 200, www.kssenergia.fi

Lue lisää täältä https://kssenergia.fi/osavuosikatsaus_8_2018

 

Takaisin listaukseen