Ajankohtaista

KSS Verkon 2,5 miljoonan investointi paransi toimitusvarmuutta noin 11.000 asiakkaalle

12. lokakuuta 2018


Valkealan Anttilan kylän uusi 110 kilovoltin voimajohto valmis

KSS Verkko Oy on ottanut käyttöön Kouvolaan, entisen Valkealan kunnan alueella, Anttilan kylään rakennetun Multamäki-Kansikkaantien 110 kilovoltin voimajohdon sekä Kansikkaantien sähköaseman. Hanke käynnistyi 2017 ja viimeistelytyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Hankkeella turvataan KSS Verkko Oy:n jakelualueen pohjoisen osan sähkönjakelu häiriötilanteissa.

Hankkeen myötä kylätaajamien Tuohikotti, Vuohijärvi, ja Kääpälä sähkönjakelun toimitusvarmuus on parantunut oleellisesti ja hankkeen myötä sähkönjakelun toimitusvarmuus on parantunut noin 11.000 asiakkaalla.

Voimajohto rakennettiin säävarmaksi. Tämä tarkoittaa, että voimajohdon läheisyydestä raivattiin puusto siten, ettei se yllä kaatuessaan voimajohtoon. KSS Verkko Oy investoi toimitusvarmuuden parantamiseen tällä hankkeella noin 2,5 miljoonaa euroa.

Rakennustöitä tehtiin vaiheittain, pylväät saatiin pelloilla pystyyn ennen kevätkylvöjä

Voimajohdon rakentaminen eteni vaiheittain, kevättalven routaa mahdollisimman paljon hyödyntäen ja pelloilta päästiin pois ennen kevätkylvöjä. Kokonaisuudessaan voimajohto ja sähköasema saatiin käyttöön aikataulusta etuajassa.

Lisätietoja:
KSS Verkko Oy:n rakennuttamispäällikkö Jukka Rämä, 050 591 5201

Vuonna 2013 voimaan astunut sähkömarkkinalaki edellyttää, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Takaisin listaukseen