Ajankohtaista

KSS Energian tilinpäätöstiedote 2018

01. maaliskuuta 2019


Konsernin liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia

Konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 116,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia. Tulos rahoituserien jälkeen oli 5,6 ja tilikauden tulos 3,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 156,0 miljoonaa euroa. Pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja oli yhteensä 34,6 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 ja omavaraisuusaste 32,9 prosenttia. Taloudelliset tunnusluvut jäivät edellisvuotta heikommiksi.

KSS Energia investoi noin 10 miljoonalla eurolla. Valkealassa Multamäen ja Kansikkaantien välille rakennettu 110 kilovoltin voimajohto ja Kansikkaantien 110/20 kilovoltin sähköasema olivat merkittävimpiä investointikohteita.

Siikakosken vesivoimalaitoksen perusparannus Vuohijärvellä on edennyt kustannuksiltaan, aikataulultaan ja laadultaan suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2016 alkaneet työt valmistuvat vuoden 2019 aikana.

Energiaverkkojen ja tuotannon investointien lisäksi KSS Energian toimesta rakennettiin ensimmäiset aurinkojärjestelmät sekä liikekiinteistöihin että omakotitaloihin. Sähköautojen latauspisteitä rakennettiin Kouvolaan, Iittiin ja Hollolaan.

Omistajalle yhteensä 9,4 miljoonaa euroa

KSS Energian hallitus esittää yhtiökokoukselle, että keväällä 2019 osinkoa maksetaan 5,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 aikana KSS Energia maksoi Kouvolan kaupungille yhteensä 9,4 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa euroa oli osinkoja ja 4,4 miljoonaa euroa verkoston vuokria, lainojen korkoja, takausprovisioita ja lyhennyksiä.

Sähkön- ja lämmönjakelun toimitusvarmuus erinomainen

Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli ainoastaan 26 minuuttia. Vastaava kaukolämmön toimitusten keskeytysaika oli 13 minuuttia. Toimitusvarmuus oli erinomainen.

Vuosi 2018 oli lämpötilaltaan 7,6 prosenttia keskimääräistä vuotta ja 1,3 prosenttia edellisvuottakin leudompi. Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 444 gigawattituntia, josta 76 prosenttia energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 69,4 prosenttia.

Kaukolämmön myynti jäi edellisvuoden tasolle 474 gigawattituntiin. Kaasun myynti laski 5,9 prosenttia 182 gigawattituntiin. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 37 ja kaasuliittymiä 2.

Sähköverkkoyhtiö KSS Verkko Oy:n toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 649 gigawattituntia. Sähkön käyttö kasvoi 0,6 prosenttia. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 69. Toimialueella on 51 700 sähkönkäyttöpaikkaa.

Toimitusvarmuuden ylläpitäminen riittävän hyvällä tasolla edellyttää kaapelointia, ilmajohtojen korvaamista maakaapeleilla. Vuonna 2018 maakaapeliverkkoa rakennettiin 93 kilometriä. Säävarmoiksi luokiteltujen johtojen osuus kokonaisverkkopituudesta on 59 prosenttia.

Verkonrakennuksen liikevaihto 10,6 miljoonaa euroa

Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia 10,6 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 6,7 prosenttia liikevaihdosta. Palveluista 37,3 prosenttia myytiin energiakonsernin ulkopuolelle.

Sähkön myynnin asiakasmäärä kasvussa

Sähköenergiaa myytiin 1 421 gigawattituntia. Asiakasmäärä kasvoi 8,4 prosentilla. Sähkön markkinahinta nousi keskimäärin 41 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä näkyi hintasuojauksesta huolimatta merkittävänä, lähes 16 prosentin kasvuna sähkön hankintakuluissa.

Omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin sähköenergiaa 319 gigawattituntia. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 81,2 prosenttia. Vesivarannot olivat alkuvuonna keskimääräistä vesivuotta paremmat, mutta kesän jälkeen vesialtaiden pinnat laskivat normaalivuoden alapuolelle. Kaakkois-Suomessa jokien virtaamat olivat loppuvuonna alhaiset.

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 44 900 tonnia. Päästöoikeuden markkinahinta nousi 25 euroon tonnilta eli lähes nelinkertaiseksi edellisvuosien tasoon nähden.


Takaisin listaukseen