Ajankohtaista

Työtaistelu saattaa vaikuttaa sähkön-, lämmön- ja kaasunjakeluun

31. tammikuuta 2020


Ammattiliitto Pro, Suomen Konepäällystöliitto, Jyty, JHL ja KTN sekä Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry ovat ilmoittaneet työtaistelutoimista, jotka koskevat ylityökiellon osalta kaikkia Energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä kyseisten ammattiliittojen jäseniä. Ylityökielto alkaa 1.2.2020 klo 00.00 ja on voimassa toistaiseksi.

KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy ylläpitävät päivystystä varsinaisen työajan ulkopuolella, jotta mahdolliset viat sähkön-, lämmön- ja kaasunjakelussa voitaisiin hoitaa mahdollisimman nopeasti vuorokaudenajasta riippumatta. Sovitut päivystysvuorot on rajattu työtaistelun ulkopuolelle. Ylityökielto voi kuitenkin aiheuttaa poikkeustapauksissa tilanteita, joissa viankorjausta ei voida tehdä päivystysaikana, ellei kyse ole viasta tai vian aiheuttamasta keskeytyksestä, joka aiheuttaa hengen-, terveyden- tai omaisuudenvaaraa ja joka voidaan korjata niin sanottuna hätätyönä. Ylityökielto voi siten johtaa normaalia pidempiin keskeytyksiin kotitalouksien ja yritysten sähkön- ja lämmönjakelussa.

Työtaistelu ja ylityökielto saattavat heikentää sähkön-, lämmön- ja kaasunjakelun toimitusvarmuutta. KSS Verkko Oy ja KSS Lämpö Oy pyytävät asiakkaitaan varautumaan mahdollisuuksien mukaan pitkiin energianjakelun keskeytyksiin.

Lisätietoja:
KSS Verkko, toimitusjohtaja Petri Tuomainen, 050 5915 222,
KSS Lämpö, toimitusjohtaja Ilmo Penttilä, 0400 551 214

Takaisin listaukseen