Ajankohtaista

27. toukokuuta 2020

KSS Lämpö Oy rakentaa alueella Myllykoski - Keltakangas - Inkeroinen


Eko2020 -projekti, tiedote 27.5.2020


Kymenlaakson jäte Oy rakentaa Keltakankaan Ekoparkkiin puupohjaisia kierrätyspolttoaineita käyttävän lämpökeskuksen. Tuotetulla lämmöllä korvataan KSS Lämmön kaukolämpöverkkojen maakaasupohjaista tuotantoa. Fossiilisista polttoaineista siirrytään ekologisempaan vaihtoehtoon.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan uudet kaukolämpölinjat Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten erillisverkkojen yhdistämiseksi sekä linja Keltakankaalta Ekoparkkiin. Myllykosken ja Keltakankaan välillä linjan rakentamisesta vastaa KSS Lämpö Oy. Meneillään on liityntäpisteen rakentaminen Sairaalankaaren ja Vienistöntien risteykseen.

Ekopark – Keltakangas – Inkeroinen välillä hankkeen kokonaisurakasta vastaa pääurakoitsijana Warmnet Oy. Linjojen rakentaminen aloitetaan 1.6.2020.

Ensimmäisessä vaiheessa kaukolämpölinja rakennetaan Vienistöntien ja Varastoympyrän kautta Valtatie 15:sta ali Ekoparkkiin sekä Sairaalankaaren suuntaisesti Keltakankaantien risteykseen. Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla kadulla olevia kaivantoja voi olla auki n. 2…3 viikkoa. Tyypillisesti kaukolämpölinjan asennuskaivanto on kerrallaan auki venttiililtä toiselle n. 200…400 m. Putket on lämmitettävä ennen kaivannon peittämistä, jotta niihin ei jää lämpölaajenemisesta johtuvia jännityksiä. Asfaltoinnit tehdään pienellä viiveellä putkiasennusten jälkeen.

Kaikille kiinteistöille järjestetään kulku myös työmaan aikana. Tarkemmista liikennejärjestelyistä, kuten kiertotie järjestelyistä, tiedottaa Warmnet Oy.

Takaisin listaukseen