Ajankohtaista

17. heinäkuuta 2020

KSS Lämpö Oy rakentaa alueella Myllykoski - Keltakangas - Inkeroinen


Eko2020 -projekti, tiedote 17.7.2020

Kymenlaakson jäte Oy rakentaa Keltakankaan Ekoparkkiin puupohjaisia kierrätyspolttoaineita käyttävän lämpökeskuksen. Tuotetulla lämmöllä korvataan KSS Lämmön kaukolämpöverkkojen maakaasupohjaista tuotantoa. Fossiilisista polttoaineista siirrytään ekologisempaan vaihtoehtoon.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan uudet kaukolämpölinjat Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten erillisverkkojen yhdistämiseksi sekä linja Keltakankaalta Ekoparkkiin. Myllykosken ja Keltakankaan välillä linjan rakentamisesta vastaa KSS Lämpö Oy. Ekopark – Keltakangas – Inkeroinen välillä hankkeen kokonaisurakasta vastaa pääurakoitsijana Warmnet Oy.

Linjojen rakentaminen on meneillään Keltakankaalla, Ekoparkissa ja Myllykosken eteläosissa. Seuraavassa vaiheessa rakennustyöt alkavat Sairaalankaarella ja Keltakankaasuoralla sekä Valtatiellä Inkeroisissa.

Tyypillisesti kaukolämpölinjan asennuskaivanto on kerrallaan auki venttiililtä toiselle n. 300…500 m. Putket on lämmitettävä ennen kaivannon peittämistä, jotta niihin ei jää lämpölaajenemisesta johtuvia jännityksiä. Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla kadulla olevia kaivantoja voi olla auki n. 3…5 viikkoa.

Keltakankaan alueella asennusaikaa pidentää samalle reitille tulevat Kouvolan katuvalo- ja KSS Verkon maakaapelit. KSS rakennus asentaa sähköt ja katuvalot kaukolämpöurakoitsijan tekemään kaivantoon. Kadut ovat alueella viimeisiä, joilla ei katuvalaistusta vielä ole ollut.

Kaikille kiinteistöille järjestetään kulku myös työmaan aikana. Tarkemmista liikennejärjestelyistä, kuten kiertoteistä, tiedotetaan erikseen. Asfaltoinnit tehdään viiveellä putkiasennusten jälkeen

Takaisin listaukseen