Ajankohtaista

05. marraskuuta 2020

KSS Lämpö Oy rakentaa alueella Myllykoski - Keltakangas – Inkeroinen


Eko2020 -projekti, tiedote 5.11.2020

Kymenlaakson jäte Oy rakentaa Keltakankaan Ekoparkkiin puupohjaisia kierrätyspolttoaineita käyttävän lämpökeskuksen. Tuotetulla lämmöllä korvataan KSS Lämmön kaukolämpöverkkojen maakaasupohjaista tuotantoa. Fossiilisista polttoaineista siirrytään ekologisempaan vaihtoehtoon.
Hankkeen yhteydessä rakennetaan uudet kaukolämpölinjat Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten erillisverkkojen yhdistämiseksi sekä linja Keltakankaalta Ekoparkkiin

Linjojen rakentaminen on viimeistelyjä vaille valmis Myllykoskella, Keltakankaalla ja Ekoparkissa. Työt etenevät Keltakankaansuoralla ja Inkeroisissa Stora Enson kartonkitehtaan tasalla, missä pääurakoitsijana on Warmnet Oy. Tavoitteena on saada linjat valmiiksi ja kaivannot peitetty vuoden 2020 aikana. Osa viimeistelytöistä tehdään talven jälkeen keväällä 2021.

Tyypillisesti kaukolämpölinjan asennuskaivanto on kerrallaan auki venttiililtä toiselle n. 300…600 m. Putket on lämmitettävä ennen kaivannon peittämistä, jotta niihin ei jää lämpölaajenemisesta johtuvia jännityksiä. Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla kadulla olevia kaivantoja voi olla auki n. 3…6 viikkoa.

Kaikille kiinteistöille järjestetään kulku myös työmaan aikana. Tarkemmista liikennejärjestelyistä, esimerkiksi kiertoteistä, tiedottaa tarvittaessa pääurakoitsija.

Takaisin listaukseen