Ajankohtaista

19. marraskuuta 2020

Tiedote Liisa-myrskyn aiheuttamista sähkönjakelun keskeytyksista KSS Verkko Oy:n alueella


Tiedote 19.11.2020 kello 15.40

Torstaina 19.11. Liisa-myrskyn voimakkaat puuskittaiset tuulet ovat kaataneet puita sähkölinjojen päälle ja katkaisseet sähköjä päivän aikana pääasiassa haja-asutusalueilla enimmillään n. 2000 asiakkaalta. Kello 15.40 1600 asiakasta on ilman sähköä. Vika-alueita ovat Tuohikotti, Kääpälä, Pilkanmaa, Oravala, Lyöttilä ja Marlebäck

Parhaillaan vika-alueita rajataan ja vikoja korjataan sähköasentajien ja metsurien toimin. Arvioimme, että runkoverkkona toimivan keskijänniteverkon viat on korjattu kokonaisuudessaan torstai-iltaan kello 20 mennessä. Arvioimme, että tiedossamme olevat pienjänniteverkon viat on korjattu perjantaina aikana.

Maastossa on johdoille tai johtojen välittömään läheisyyteen kaatuneita tai kallistuneita puita. Varoitamme sähkön vaaroista, johdolle kaatuneeseen tai kallistuneeseen puuhun tai lähellä maata roikkuviin johtimiin tulee pitää 20 metrin varoalue.

Tieto mahdollisesta vikapaikasta on tärkeä vikojen korjaajille. Jos vikapaikka on tiedossa, pyydämme ilmoittamaan vikapaikasta vikapäivystysnumeroomme 05 885 1800.

Asiakkaat ja maanomistajat voivat parhaalla tavalla avustaa vikojen korjaajia jättämällä yksityisteiden puomit auki, jotta viankorjaajat pääsevät vaivatta liikkumaan vikakohteisiin.

Jakeluverkkomme alueelliset viat tallentuvat nettisivuillemme. Voitte seurata verkon häiriötilannetta osoitteessa www.kssenergia.fi etusivulta kohdasta ”Häiriökartta ja jakelukatkot”.

 

Takaisin listaukseen