Ajankohtaista

27. marraskuuta 2020

Sähkön verkkopalvelumaksut nousevat 1.1.2021


Hyvälaatuisen ja mahdollisimman häiriöttömän sähkön tarjoaminen asiakkaille vaatii jatkuvaa sähköverkon valvomista, peruskorjausta ja kehittämistä. Sähkömarkkinalain mukainen sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen edellyttää, että suuri osa nykyisin ilmassa kulkevista sähköjohdoista korvataan maakaapeleilla. KSS Verkon investoinnit ovat vuonna 2021 yhteensä noin 10,9 miljoonaa euroa.

Viimeisen kolmen vuoden aikana merkittävimpiä investointikohteita ovat olleet Kansikkaantien uusi sähköasema ja asemaa syöttävä 110 kV voimajohto Valkealassa,110 kV voimajohdon rakentaminen yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa Korian ja Sydänmaan välille sekä kaapeloinnit Kurkimäen, Käpylän, Kausalan, Kymiringin, Mäyrämäen, Tähteen ja Kömmistön alueilla sekä valtatien 12 varrella.

Vuonna 2021 KSS Verkko Oy:n suurimpia investointikohteita ovat Korjalan sähköaseman uusiminen ja kaapelointityöt Anttilan ja Kääpälän välisellä alueella Valkealassa sekä Kurkimäen ja Pilkanmaan alueilla.

KSS Verkko Oy:n keskeinen toimitusvarmuutta mittaava tunnusluku on asiakkaiden kokema keskeytysaika. Kun keskimääräinen keskeytysaika vuonna 2013 oli 111 minuuttia, vuonna 2019 keskeytysaika oli 20 minuuttia. Vuonna 2019 sähköverkon toimitusvarmuus oli siten 99,996 %.

KSS Verkko Oy:n verkkopalvelumaksut eli sähkönsiirron hinnat nousevat 1.1.2021 alkaen. Hinnankorotuksen suuruus on keskimäärin 5,6 %.

Hinnanmuutoksen yhteydessä yleis-, aika- ja kausisiirtotuotteet, joiden sulakekoko on 3x125 A, muutetaan lakkautustuotteiksi. Lakkautustuotteille ei enää tehdä uusia sopimuksia. Lakkautustuotteita voi käyttää kuitenkin vielä 31.12.2023 saakka. KSS Verkko Oy on yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee, vuoden 2021 aikana ja suosittelee asiakkaille sopivaa vaihtoehtoista tuotetta. KSS Verkko Oy laajentaa asteittain tehoperusteista hinnoittelua alueellaan. Tehoperusteinen hinnoittelu antaa asiakkaille kannustimen pienentää tehonkäyttöään.

Kerrostalohuoneistossa kuukausittainen sähkölasku nousee noin 70 senttiä, sähkölämmittämättömässä pientalossa noin 1,4 euroa ja sähkölämmitteisessä pientalossa noin 3,4 euroa.

Energiavirasto valvoo sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Asiakaspalvelumme vastaa sähkösopimuksiin liittyviin kysymyksiin numerossa (05) 8851 830. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kssenergia.fi.

Takaisin listaukseen