Ajankohtaista

03. helmikuuta 2021

Energiavuosi 2020 Kouvolan seudulla


Vuosi 2020 oli mittaushistorian lämpimin

Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin, sateinen ja tuulinen. Se oli keskilämpötilaltaan 21,2 prosenttia normaalivuotta leudompi. Rakennusten lämmitys¬tarve jäi 12,7 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä 604 miljoonaa kilowattituntia (gigawattituntia, GWh), kun vuonna 2019 vastaava määrä oli 638 GWh. Sähkön käyttö laski 5,4 prosenttia. Toimialueella on 52 112 sähkönkäyttöpaikkaa.

Uudisrakentaminen Kouvolan seudulla oli vähäistä. Uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin ainoastaan 95 (81). Liittymiä on rakennuttu 2000-luvulla parhaimmillaan nelinkertainen määrä. Koronapandemia on luonut taloudellista epävarmuutta ja kääntänyt talouden taantumaan, mikä on johtanut investointipäätösten lykkäämiseen tai investointien jäädyttämiseen.

Sähköenergiaa myytiin 1 531, kaukolämpöä 433 ja maakaasua 160 gigawattituntia. Sähköenergian myynti kasvoi 2,4 prosenttia, mutta kaukolämmön myynti laski 7,5 ja kaasun myynti 12,5 prosenttia edellisvuodesta.

KSS Energia osti kymenlaaksolaisen Karhu Voiman osakkeet maaliskuun lopulla. Energiatoimialan myynti- ja palveluyhtiö on siitä lähtien jatkanut toimintaansa osana KSS Energia -konsernia. Karhu Voimalla on yli 7 500 asiakasta. Sähkön myynti on kasvanut lähes 200 GWh:iin.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa.

Sähköautojen julkisia latauspisteitä on otettu käyttöön yhteensä 21, joissa voi samanaikaisesti ladata 41 ajoneuvoa.

Sähkön ja lämmön tuotannosta 76 prosenttia uusiutuvilla energialähteillä

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 266 (325) GWh ja lämpöä 409 (441) GWh.

Omasta lämmön tuotannosta 81 prosenttia tuotettiin energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta ja myös kaukolämmön tuotannosta oli 76 prosenttia.

Puuperäisten polttoaineiden saatavuus heikkeni alkuvuonna metsäteollisuuden työmarkkinakiistojen sekä polttoainetuotannon laiterikkojen vuoksi. Turpeen käyttö kasvoi, ja samalla oman energiantuotannon hiilidioksidipäästöt kasvoivat 38 960 tonniin, josta päästökaupan piirissä oli 33 104 tonnia. Tästä huolimatta koko konsernin yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat lähes 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöoikeustonnin markkinahinta on ylittänyt ajoittain 30 euron rajan.

Pohjoismaiden vesivarannot olivat koko vuoden korkealla tasolla. Kaakkois-Suomessa virtaamat olivat alkuvuonna korkeat, mutta pienenivät loppuvuotta kohti.

Energian toimitusvarmuus erinomainen

Sähköverkon häiriöiden ja sähkönjakelun keskeytysten pituus oli vuonna 2020 keskimäärin 0,44 tuntia. Kaukolämmön toimitusten keskimääräinen asiakaskohtainen keskeytysaika oli 0,45 tuntia.

Kaapeleita ja muita säävarmoja johtoja on 62,4 prosenttia sähköverkostosta. Säävarman verkon piirissä on 31 300 sähkökäyttöpaikkaa. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on 26,2 % ja pienjänniteverkon 54,5 prosenttia.

Investoinnit 17 miljoonaa euroa

Investointeihin käytettiin noin 17 miljoonaa euroa. Pääosa kohdistettiin toimitusvarmuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Norjasta hankittiin lisää pienvesivoimaa, ja Pohjanmaalla osallistuttiin tuulivoimapuistojen hankekehitykseen. Etelä-Kouvolan kaukolämpöverkoston rakentaminen Myllykosken ja Inkeroisten välillä valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennus- ja purkupuuta polttoaineena käyttävä lämpökeskus Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksella otetaan tuotantokäyttöön helmikuun aikana.

Liiketulos laskee edellisvuodesta

Konsernin liikevaihto kasvaa hieman edellisvuodesta runsaan 150 miljoonan euron tasolle. Liiketuloksen arvioidaan laskevan noin kolmanneksen.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, 050 5915 200

 

Takaisin listaukseen