Ajankohtaista

17. helmikuuta 2021

Kymin Voima toimii täydellä höyryllä turvatakseen lämmön ja sähkön asiakkailleen


Kylmä talvi haastaa energiantuotannon – Kymin Voima toimii täydellä
höyryllä turvatakseen lämmön ja sähkön asiakkailleen

 

Pohjolan kylmä talvi nostaa kotitalouksien energian ja lämmön kulutuksen huippuunsa. Pakkaset
haastavat myös energiantuotannon voimalaitoksilla ympäri Suomen.

– Kylmän korkeapaineen alla tuulesta ja auringosta ei ole merkittävästi apua, vaikka ne ovat muun
osan vuotta hyviä uusiutuvan energian täydentäjiä. Siksi tarvitsemme talvikausiin toimintavarmoja ja
kestäviä energiantuotantomuotoja, kertoo Kymin Voiman toimitusjohtaja Antti Rainio.

Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan
kaupungin kaukolämmöstä, prosessihöyryä UPM Kymin tehtaille sekä sähköä omistajilleen.
Vuonna 2002 käyttöön otettu energiatehokas yhteistuotantolaitos on vähentänyt alueen lämmöntuotannon
hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Laitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa.
Polttoaineesta yli 90 prosenttia on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita, kuten kuorta, biolietettä
ja muita metsäteollisuuden sivuvirtoja.

– UPM Kymin tehtaalta saatava raaka-aine on ollut avaintekijä uusiutuvan energian tuottamiseen
alusta lähtien. Metsäenergia on hyvää paikallista polttoainetta turvaamaan asiakkaiden energian
saannin näin talven pakkasilla, Rainio kertoo.

Ympäristöystävällistä ja tehokasta energiantuotantoa

Pohjolan Voiman tavoitteiden mukaisesti Kymin Voima on sitoutunut lisäämään hiilidioksidineutraalien
polttoaineiden osuutta tuotannossaan. Vastaavasti turpeen ja maakaasun käyttöä vähennetään: tuotannon
käynnistyessä lähes 20 vuotta sitten turpeen osuus oli lähes 40 prosenttia – nyt jo alle kymmenen.

– Uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen on vaatinut paljon kehitystyötä niin kattilan materiaalien,
säätötekniikan kuin polttoainesyötönkin osalta, mutta edistystä on tapahtunut systemaattisesti,
Rainio kertoo.

Kymin Voimassa talveen valmistautuminen aloitettiin jo kesähelteillä. Suunnitelmien mukaisen kesähuollon
lisäksi laitoksen polttoainevarastoja kerrytettiin UPM:n kesän aikana tuottamilla kuorilla.

– Suuri merkitys on ollut osaavalla henkilöstöllä, joka käyttää ja kunnossapitää laitosta ennakoivasti ja
turvallisesti. Korona ei ole vaikuttanut tuotantoon, vaikka erikoisjärjestelyitä altistumien estämiseksi on
tuotannossa ja kunnossapidossa jouduttu tekemään.

Lisätiedot:
Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, puh. 040 703 3815, antti.rainio@pvo.fi


Kymin Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella,
UPM Kymin tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehdasintegraatille, kaukolämpöä
KSS Energialle sekä sähköä. Voimalaitosta käyttää UPM Kymin henkilökunta. Kymin Voiman
omistavat Pohjolan Voima Oyj (76 %) ja KSS Energia Oy (24 %).

Takaisin listaukseen