Ajankohtaista

03. maaliskuuta 2021

Hyvää Kaukon päivää 3.3.!


KSS Energialta saat vihreää kaukolämpöä - puhtaasti parasta energiaa

KSS Energian tavoitteena on hiilineutraali lämmöntuotanto vuoteen 2030 mennessä luopumalla turpeen ja maakaasun käytöstä, sekä lisäämällä omaa uusiutuvaa tuotantoa ja hukkalämmön talteenottoa. Viime vuonna uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli liki 80 % vuonna 2002 valmistuneen pääosin metsäenergiaa käyttävän Kymin Voiman voimalaitoksen ansiosta.

KSS Energian lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vuodesta 1990 vuoteen 2020 pienentyneet 60 % siirryttäessä maakaasupohjaisesta erillistuotannosta energiatehokkaaseen uusiutuvia polttoaineita käyttävään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Kun Kymenlaakson Jätteen uusi kierrätyspuuta käyttävä lämpölaitos aloittaa lämmöntuotannon vuonna 2021, KSS Energian lämmöntuotannon päästöt pienenevät noin 9000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 1485 kertaa maapallon ympäriajoa autolla. Alentuneiden päästöjen ja energiatehokkuuden paranemisen lisäksi yhteistuotannon ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen näkyy Kouvolassa myös asiakkaiden kukkarossa kilpailukykyisinä hintoina.

Lisäksi kaikkien kaukolämpöyritysten keskimääräisen keskeytysajan/asiakas ollessa 1,9 h vuonna 2019, KSS Lämmön keskeytysaika vuonna 2019 oli vain 0,44 h ja vuonna 2020 0,45 h. Verkostojen ja tuotantolaitosten aktiivisella kunnossapidolla ja tehokkaalla valvonnalla KSS Lämmön keskeytysajat ovat jo pidemmän aikaa saatu pidettyä selvästi alle keskiarvon. Suunnitellut käyttökeskeytykset pyritään aina ajoittamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Tämä osaltaan tekee kaukolämmöstä asiakkaalle toimintavarman ja huolettoman kumppanin.

Tuottamalla energiamme päästöttömästi ja tarjoamalla ympäristövastuullisia energiaratkaisuja asiakkaillemme edesautamme merkittävästi Kouvolan kaupungin hiilineutraaliustavoitteita ja tarjoamme kaupunkilaisille välineitä pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

 

Takaisin listaukseen