Ajankohtaista

04. kesäkuuta 2021

Tunnin sisäinen netotus otettu käyttöön KSS Energian verkossa


Aurinkosähkö omaan käyttöön tunnin sisäisellä tarkastelulla. Tuntinetotus on otettu käyttöön KSS Energian verkossa 1.6.2021

 

Kesäkuun alussa käyttöön tullut tuntinetotus -käytäntö tasaa tunnin aikana tapahtuvan sähkön tuotannon ja kulutuksen.

 

KSS Verkon asiakkaiden tuottama aurinkosähkö kaksinkertaistuu vuosittain. Tällä hetkellä verkkoon on kytketty reilut 600 aurinkovoimalaa, ja määrä kasvaa kovaa vauhtia.
Kun asiakas hankkii oman aurinkovoimalan, se on mitoitettu lähtökohtaisesti niin, että voimalan tuottaman sähkön voi käyttää pääosin omaan kulutukseen. Näin siksi, että on aina edullisempaa kuluttaa itse tuottamansa sähkö kuin myydä se jakeluverkkoon.
Ongelmaksi on tähän asti muodostunut se, että tuotanto ja kulutus eivät osu samaan hetkeen. KSS verkon toimitusjohtaja Petri Tuomaisella on tässä suhteessa hyviä uutisia.
- Otimme kesäkuun alussa käyttöön tuntinetotus -menetelmän, jossa saman käyttötunnin aikana kulutetusta sähköstä vähennetään itse tuotetun sähkön määrä. Näin ollen tunnin aikana voi olla vain kulutusta tai tuotantoa.
Tuntinetotus selkeyttää Tuomaisen mukaan käytäntöä merkittävästi ja lisää asiakkaan oman sähköntuotannon kannattavuutta. Uudistus ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta, vaan muutos tapahtuu automaattisesti KSS Verkon toimesta.
- Asiakkaan laskulla näkyy valmiiksi netotettu tieto. Pitää muistaa, että sähkömittarin näytöllä näkyy yhä sekä kulutus että tuotanto, joita ei ole netotettu.

Takaisin listaukseen