Ajankohtaista

09. kesäkuuta 2021

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2021


Talvikauden säänvaihtelut ja kasvava asiakasmäärä lisäsivät sähkön, lämmön sekä kaasun kulutusta

Alkuvuoden aikana koettiin vaihtelevia talvisäitä. Varsinaisten talvikuukausien keskilämpötila oli muutamia asteita pitkän aikavälin keskiarvoa alempia. Maaliskuu ja huhtikuu olivat puolestaan keskilämpötilaltaan hieman keskiarvoa korkeampia. Alkuvuosi 2021 oli 0,7 prosenttia normaalivuotta lämpimämpi, mutta merkittävästi kylmempi kuin 2020. Rakennusten lämmitystarve oli 24,8 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi - huhtikuun aikana 261 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2020 vastaava määrä oli 237 GWh.

Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 682 (552) GWh. Asiakasmäärä on kasvanut sekä sähkössä, lämmössä, maakaasussa, että uusien tuotteiden asiakkuuksissa, esimerkkinä aurinkovoimalat ja sähköautojen latauspisteet. Kaukolämpöä myytiin 248 (204) GWh ja maakaasua 75 (73) GWh. Lämmön myynti oli 23,5% suurempi kuin vastaavalla aikavälillä vuonna 2020.

Uudisrakentaminen oli edellisvuotta selvästi suurempaa, ja uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin 33 (16) kpl. Koronapandemia on luonut taloudellista epävarmuutta, josta on aiheutunut asiakaskohteissa investointipäätösten lykkääntymisiä tai investointien jäädyttämisiä.

Sähkön markkinahinnoissa merkittäviä muutoksia

Alkuvuoden osalta Suomen sähkön markkinahinta toteutui kaksinkertaisena verrattuna siihen, mitä se oli vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Pohjoismainen markkinahinta nousi yli kolminkertaiseksi vuoden takaiseen verrattuna ja vastaavasti Suomen aluehintaero kaventui puoleen viime vuoden toteumasta.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 123 (128) GWh ja lämpöä 233 (193) GWh. Sähkön hankinnasta 18 prosenttia ja lämmön hankinnasta 94 prosenttia katettiin omalla tuotannolla.

Hiilineutraalisuus- ja toimitusvarmuustavoitteet toteutuivat suunnitellusti

Puuperäisen polttoaineen saatavuus ja tekninen toiminnallisuus toteutuvat suunnitelmallisesti. Turpeen käyttö väheni ja samalla energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat edellisvuodesta. Päästöt olivat 20 613 (21 710) tonnia.

Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuus oli talvikaudella kokonaisuudessaan erinomainen. Sähköntoimitusten keskimääräinen keskeytysaika oli vain 8 minuuttia ja kaukolämmön 11 minuuttia.

Liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia

KSS Energia -konsernin liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia edellisvuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli 8,2 (5,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 30,1 prosenttia edellisvuodesta 7,9 miljoonaan euroon.

Investointeihin käytettiin alkuvuonna 4,2 miljoonaa euroa. Konsernin investoi vuonna 2021 yhtensä yli 16 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Marko Riipinen, 05 885 1200

 

 

Takaisin listaukseen