Ajankohtaista

26. kesäkuuta 2022

Tilannekatsaus 6/2022 maakaasutoimituksista


Hyvä asiakkaamme, luethan alta tilannekatsauksen maakaasutoimituksiin liittyvistä kysymyksistä. Katsaus on päivitetty 21.6.2022.


KSS Energia kaasuntoimittajana

KSS Energia -konserni (jäljempänä KSS Energia) on merkittävä maakaasun myyjä ja toimittaja kotitalouksille sekä yrityksille/yhteisöille. Hankimme tytäryhtiömme KSS Lämmön myymän maakaasun suomalaisilta tukkumyyjiltä. Toimimme kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Suomeen hankittava maakaasu on pääosin peräisin Venäjältä. Maakaasu toimitetaan kansallisen kaasuverkoston Imatran liityntäpisteen kautta. Suomeen tuodaan maakaasua myös Baltian ja Suomen välisen Baltic Connector -yhteyden kautta. Maakaasun ja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n osalta seuraamme aktiivisesti kansallisia hankkeita sekä huoltovarmuuteen liittyviä selvityksiä.

Kaasun poikkeavalle markkinatilanteelle on määritelty kolme eri tasoa

Kaasumarkkina on Venäjän toiminnasta johtuen tällä hetkellä (26.6.2022) poikkeustilanteessa. Venäjä on asettanut maakaasua käyttäville maille mm. tiukentuneita ehtoja käytettävästä valuutasta.

Poikkeustilanteessa markkinaa sääntelee Suomessa siirtoverkon haltija Gasgrid Finland yhdessä viranomaisten kanssa. Kaasumarkkinan häiriöille on määritelty kolme eri tasoa: ennakkovaroitustaso, hälytystaso ja hätätaso. KSS Energia toimii ja viestii asiakkailleen sekä muille sidosryhmilleen näiden tasojen edellyttämällä, tarkasti ohjeistetulla tavalla, josta kerromme alla.

(21.6.2022)  Gasgridin tiedoksiannon mukaan Suomen kaasumarkkina on 6.5.22 alkaen ollut ennakkovaroitustasolla. Tilanne 21.6. on se, että kaasutoimitukset Imatran syöttöpisteen kautta ovat keskeytyneet. Suomen kaasumarkkinan tarvitsema kaasumäärä tuodaan markkinaosapuolten tekemien siirtopyyntöjen mukaisesti Suomen kaasujärjestelmään Balticconnectorin kautta. Lue asiasta tarkemmin tuoreesta tiedotteesta täältä: https://gasgrid.fi/2022/05/21/kaasutoimitukset-imatran-syottopisteen-kautta-ovat-keskeytyneet/

Toiminta hälytystasolla

Ennakkovaroitustasolla kaasumarkkinassa on olemassa selkeä häiriö. Maakaasun toimitukset kuitenkin jatkuvat edelleen markkinaehtoisesti. Kaasun käyttäjille ei aseteta käyttörajoitteita. Tarvetta kaasun käytön sääntelyyn tai vähentämiseen ei ole.

Toiminta hälytystasolla

Mikäli markkina siirtyy hälytystasolle, kaasuenergian myyjät, kuten KSS Energia, voivat yhä jatkaa markkinaehtoisesti maakaasun toimittamista. Käyttöä tullaan kuitenkin suhteuttamaan maakaasun saatavuuteen.

KSS Energian kaikki kotitalousasiakkaat ovat ns. suojattuja asiakkaita. Suojattujen asiakkaiden kaasun saanti turvataan myös hälytys- ja hätätasolla.

Ei-suojattujen asiakkaiden osalta kaasutoimituksia joudutaan hälytystasolla sääntelemään. Sääntely kohdistetaan ohjeistetun mukaisesti energian käyttövolyymiltään (MWh) suurimpiin yritysasiakkaisiin. Hälytystasolle siirryttäessä KSS Energia informoi kyseisiä myyntiasiakkaita viipymättä, ensisijaisesti puhelimitse. Tämän jälkeen asiakkaan kaasun saanti voidaan joutua sulkemaan KSS:n toimesta lyhyellä varoitusajalla. Teknisessä toimenpiteessä ei edellytetä kiinteistön käyttäjän tai omistajan läsnäoloa.

Toiminta hätätasolla

Mikäli kaasujärjestelmässä syntyy selkeä epätasapaino tai koko yhteiskunnan toiminta on uhattuna, Huoltovarmuuskeskus julistaa tältä osin Suomeen hätätilan.

Myös hätätilassa suojattujen asiakkaiden kaasuntoimitukset turvataan tarvittaessa Mäntsälän LNG-syötön avulla. Gasgrid tarjoaa velvoitevarastoinnin piirissä oleville suojatuille asiakkaille riittävän syöttötehon järjestelmään, kun siirtoverkon paine on laskenut alle 10 barg. Tässä tilanteessa KSS Energia informoi suojattuja asiakkaitaan.

Kaasun hintakehitys

Maakaasun hinta muodostuu kuukausittain vaihtuvasta TTF front month -hintaindeksistä.
KSS Energian kaasutuotteiden hinta muodostuu kuukauden TTF-indeksin arvosta ja asiakasryhmäkohtaisesta kiinteästä toimitusmaksusta. Toimitusmaksuun sisältyy kantaverkkosiirto, velvoitevarastointimaksu sekä tukku- ja vähittäismyyjän katteet. TTF-indeksiä voi seurata osoitteessa https://www.powernext.com/futures-market-data valitsemalla välilehden TTF.

Maakaasun hinta on jo ennen Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa ollut ennätyskorkealla viimeisen puolen vuoden aikana. Ukrainan sodan alettua markkinahinta on vaihdellut suuresti.

Kaasun käytön kustannusten vaihtelut

Maakaasun tarve vaihtelee asiakastarpeiden mukaisesti. Teollisissa prosesseissa kaasun tarve on erilainen kuin maakaasulämmitteisissä kohteissa, joissa energian kysyntä pienenee selvästi kesää kohti mentäessä. Lämmitystarpeen muutos pienentää merkittävästi maakaasun käyttömaksuja maakaasulämmitteisessä kiinteistössä.

KSS Energian myymän maakaasun hinta tarkistetaan kuukausittain. Varsinainen hinnoittelun peruste pysyy samana. KSS Energian maakaasuliiketoiminnan edellytyksen mahdollistava kate pysyy samana, eikä kasva markkinatilanteen tai kaasun hankintahinnan vaihteluiden aikana.

Mahdolliset hälytys- tai hätätason aikana tehtävät lakisääteiset toimenpiteet ja niiden seuraukset eivät aiheuta KSS Energialle korvausvelvollisuutta asiakkailleen. Toimenpiteet määrää ja niitä ohjaa Gasgrid.

Kaasusopimusten solmiminen

Asiakkaamme voivat yhä solmia  toistaiseksi voimassa olevia kaasusopimuksia KSS Energian tarjoamana. (Tilanne 21.6.2022)

Voimassa olevan hinnoittelun sekä eri sopimustyypit löytyvät verkkosivuiltamme. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@kssenergia.fi.

Ilmalämpöpumppu maakaasulämmitteiseen omakotitaloon

Maakaasumarkkinan muutosten vuoksi KSS Energia on lisännyt tarjoamaansa ilmalämpöpumput valmiiksi asennettuina.

Kustannustehokas ilmalämpöpumppu mahdollistaa sisäilman lämmittämisen sähkön avulla, jolloin tarve maakaasun käytölle vähenee. Tarjottava toimitus on asiakkaalle lämmityskaudella helppo ja tehokas lämmitysratkaisu, joka kesäkaudella voi myös viilentää sisätiloja.

Lisätietoa: https://kssenergia.fi/ilmalampopumput

 

Takaisin listaukseen