Ajankohtaista

12. toukokuuta 2022

Asiakaskuuleminen käynnissä: Nyt voit kertoa näkemyksesi sähköverkon kehittämisestä!


KSS Verkko tekee jatkuvasti töitä toimitusvarmuuden eteen. Tehtävämme on huolehtia siitä, että voit käyttää sähköä varmasti vuoden jokaisena hetkenä. Tässä keskeisenä työkaluna toimii sähköverkon kehittämissuunnitelma, jonka uusin versio tulee käyttöön vuoden 2022 aikana.

KSS Verkon asiakkailla on sitä ennen mahdollisuus vaikuttaa kehittämissuunnitelman sisältöön. Kyseessä on uusi asiakkaita osallistava vaihe, jonka vaikutuksia toimitusjohtaja Petri Tuomainen odottaa mielenkiinnolla.

"Haluamme avata kehityssuunnitelmaa ja sen merkityksellisyyttä asiakkaillemme. Kerromme, miksi investoimme sähköverkkoon sekä miten se vaikuttaa ja näkyy asiakkaan omassa sähkönkäytössä."

Asiakkaiden kuulemiseen suunnattu kysely on avattu KSS Energian www-sivuilla torstaina 12.5.2022 ja se on avoinna 12.6.2022 asti. Kyselyyn voi vastata anonyymisti. Voit siirtyä kyselyyn suoraan tästä linkistä.

Sähkömarkkinalain hengessä

Verkkoyhtiön toimintaa ohjaa sähkömarkkinalaki, joka asettaa tavoitteet sähkön toimitusvarmuudelle. KSS Verkko investoi toimitusvarmuuden parantamiseen vuosittain useita miljoonia euroja. Investoinnit lisäävät säävarman verkon osuutta koko sähköverkosta.

Tällä hetkellä säävarman verkon piirissä on 64 prosenttia sähköverkosta ja 62 prosenttia asiakkaista.

Vastuullisuus ja asiakasvuoropuhelu entistä tärkeämpiä

Suomessa astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki 1.8.2021. Sen sisältämien muutosten taustalla on pyrkimys hillitä sähkönjakelun hintojen nousua verkkoyhtiöiden kustannustasoa alentavilla toimenpiteillä. Petri Tuomainen korostaa, että myönteinen toimitusvarmuuden kehitys ei vaarannu, vaikka vuotuiset investoinnit laskevat ja investointien toteutusaika pitenee.

Kunnossapitopäällikkö Jyri Tompurin mukaan vastuullisuus ja vuoropuhelu asiakkaiden kanssa ovat oleellinen osa sähköverkon suunnittelua.

"Sähköverkolla on keskeinen asema yhteiskunnan perusinfrassa ja kannamme tältä osin vastuumme. Näen asiakaskuulemiset jatkuvana tapana kehittää toimintaamme."

Lisätietoja:
Petri Tuomainen, p. 050 591 5222, petri.tuomainen@kssenergia.fi
Jyri Tompuri, p. 050 385 8572, jyri.tompuri@kssenergia.fi

 

 

Takaisin listaukseen