Ajankohtaista

29. syyskuuta 2022

Ajankohtaisia investointihankkeitamme


KSS Energia -konsernin Omaisuudenhallinta-yksikön asiantuntijat kokosivat katsauksen ajankohtaisista investointihankkeista.


KSS Energia -konsernin Omaisuudenhallinta-yksikkö suunnittelee ja johtaa konsernin liiketoimintastrategian mukaisesti erilaisia investointeja kuten uuden sähköverkon rakentamista tai olemassa olevan sähköverkon kunnossapitotöitä, uusien tuotantolaitosten rakentamista tai uusiutuviin energianlähteisiin perustuvia tuotantoinvestointeja.

KSS Energian Omaisuudenhallinta-yksikkö toteuttaa sekä pitkällä että lyhyemmällä tähtäimellä vastuullisia ja alueen infrastruktuurissa vaikuttavia hankkeita. Toiminnan lähtökohtana ovat säännöllisesti työstettävät kehittämissuunnitelmat niin tuotannon, sähköverkon kuin lämmön osalta.

Mitä merkittäviä hankkeita KSS Energiassa on kuluneen vuoden 2022 aikana toteutettu?

Vesivoiman hankintaa Norjasta on jatkettu

KSS Energia -konsernin tuotannon investointiohjelma tähtää hiilineutraalin tuotannon merkittävään kasvattamiseen. Tämä edellyttää KSS Energialta vahvaa panostusta uusiutuviin energiamuotoihin.

Yhtiön investointien pääpaino on tunnetuissa ja koetelluissa teknologioissa. Tavoitettamme tukien olemme jatkaneet tänä vuonna pienvesivoiman hankintaa Norjasta.

Oma voimalaitos Verla 1 on valmistunut tuotantokuntoon

Omien voimalaitosten osalta kuluvan vuoden suurin ponnistus on kohdistunut Verlaan. Siellä vaurioituneen generaattorin vaihtotyöt ovat valmistuneet Verla 1 -laitoksella, ja laitos on otettu takaisin tuotantoon yli kahden vuoden tauon jälkeen.

Jaalaan ja Valkealaan rakentumassa uudet lämpölaitokset ja lämpöverkostot

Lämmöntuotannon kehittämissuunnitelmaa on laadittu yhdessä konsulttikumppanimme kanssa kevään ja kesän 2022 aikana. Käynnissä oleva energiakriisi, epävarmuudet kaasun riittävyydestä sekä polttoaineiden ja päästökaupan korkeat markkinahinnat vauhdittavat tuotannon muuttamista maakaasu- ja hiilineutraalivapaaksi.

Jaalaan ja Valkealaan on rakentumassa uudet lämpölaitokset ja lämpöverkostot. Ne mahdollistavat osaltaan asiakkaidemme siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön; hyödyntämään energiamurroksen uusia mahdollisuuksia.

Asukasvuoropuhelua edistettiin Valkealassa isolla asukastilaisuudella 22.9.2022

Sähköverkon kehittämissuunnitelma päivitettiin ja raportoitiin Energiavirastolle kesäkuussa. Ensi kertaa kehittämissuunnitelmaa pääsivät kommentoimaan ja vaikuttamaan KSS Energian asiakkaat.

Vastuullisuus ja vuoropuhelu asiakkaiden kanssa ovat oleellinen osa suunnittelun ja rakentamisen optimointia. Edistämme vuoropuhelun aktivointia myös hankeviestinnän keinoin, josta konkreettinen ja asiakkaille näkyvä esimerkki oli syyskuussa Valkealassa järjestetty energinen asukasilta. Siitä olemme uutisoineet erikseen.

Kuluvana vuonna sähköverkon investoinnit painottuvat toimitusvarmuuden parantamiseen Valkealan ja Myllykosken taajama-alueilla.

Takaisin listaukseen