Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Essi Peltola, sähköposti: essi.peltola(at)kssenergia.fi

 

3. Rekisterin nimi

KSS Energian Asiakaspaneelin jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa KSS Energian Asiakaspaneelin jäsenrekisterissä. Asiakaspaneelin jäsenten tulee olla KSS Energian asiakkaita. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden viestintään, markkinatutkimuksiin, markkinointiin ja markkinointikilpailuihin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

KSS Energian Asiakaspaneelin jäseneksi hakevilta käsitellään seuraavia tietoja:
• Yhteystiedot
• Demografiatiedot
• Oman talouden sähkönkulutukseen liittyviä tietoja
• Vapaa-ajan harrastustiedot
• Asenteita ja kulutuskäyttäytymistä kuvaavia tietoja

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään KSS Energian Asiakaspaneelin jäseneksi hakevalta tai myöhemmin jäseneltä itseltään. Jäsen itse hallinnoi omia yhteystietojaan yhteisön verkkosivun kautta.

 

7. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle, joka toimii KSS Energian toimeksiannosta viestintää tai suoramarkkinointia varten. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen alihankkijan palvelimella, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

KSS Energian Asiakaspaneelin jäseneksi hakevalla ja jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, tehdä niihin muutoksia tai poistaa ne. Tarkastus- tai poistopyynnön tekee jäsen itse. KSS Energialla on oikeus poistaa hakijatiedot rekisteristä, jos hakija on valittu jäseneksi, mutta hän ei täytä määriteltyjä jäsenehtoja.

 

9. Rekisterin suojaaminen

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla palvelimella. Tietokannat ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi vaadittavat salasanat myönnetään vain erikseen nimetyille henkilöille.