Avainlukuja

Avainlukuja

Avainluvut vuodelta 2018: 
KSS-konsernin liikevaihto 116,8 Me 
Henkilöstö 117
Asiakasmäärä 57 972
Sähköliittymät 26 482
Sähköverkosto 2018: 
Sähköasemat 110/20kV 12 kpl
Jakelumuuntamot 1 569 kpl
Siirtojohdot 110 kV 62,9 km
Keskijännitejohdot 20 kV 1 415 km
Pienjännitejohdot

3 060 km