Avainlukuja

Avainlukuja
Avainluvut vuodelta 2021: 
KSS-konsernin liikevaihto 176,8 Me 
Henkilöstö 230
   
   
Sähköverkosto 2021: 
Sähköasemat 110/20kV 13 kpl
Jakelumuuntamot 1 559 kpl
Siirtojohdot 110 kV 63 km
Keskijännitejohdot 20 kV 1 446 km
Pienjännitejohdot

3 093 km