Avainlukuja

Avainlukuja

Avainluvut vuodelta 2017: 
KSS-konsernin liikevaihto 111,3 Me 
Henkilöstö 115
Asiakasmäärä 53 459
Sähköliittymät 26 443
Sähköverkosto 2017: 
Sähköasemat 110/20kV 11 kpl
Jakelumuuntamot 1 557 kpl
Siirtojohdot 110 kV 55,4 km
Keskijännitejohdot 20 kV 1 408 km
Pienjännitejohdot

3 052 km