Avainlukuja

Avainlukuja
Avainluvut vuodelta 2019: 
KSS-konsernin liikevaihto 148,4 Me 
Henkilöstö 256
Asiakasmäärä 59 129
Sähköliittymät 26 466
Sähköverkosto 2019: 
Sähköasemat 110/20kV 11 kpl
Jakelumuuntamot 1 558 kpl
Siirtojohdot 110 kV 59 km
Keskijännitejohdot 20 kV 1 431 km
Pienjännitejohdot

3 050 km