Avainluvut

Avainluvut

KSS ENERGIA  
Sähkön myynti 51 306 GWh
Asiakkaat 1 384
Sähkön tuotanto 525 GWh
Lämmön tuotanto 419 GWh
Hiilidioksidipäästöt 36 241 tonnia
KSS LÄMPÖ  
Lämmön myynti 439 GWh
Maakaasun myynti 181 GWh
Lämpöasiakkaat 3 195
Keskeytysaika asiakkaalla 40 min/asiakas
Uudet lämpö- ja kaasuliittymät 21 kpl
Maakaasuasiakkaat 1 532
KSS VERKKO  
Sähkön käyttö verkkoalueella 629 GWh
Keskeytysaika asiakkaalla 40 min/asiakas
Uudet sähköliittymät 84 kpl
Asiakkaat 51 326 kpl

 

Konsernin liikevaihto

Konsernin liikevoitto

Konsernin taseen loppusumma

Konsernin pitkat ja lyhyet lainat

Konsernin kassavirta investoinnit