Avainluvut 2014

Avainluvut 2014

KSS ENERGIA  
Sähkön myynti 1236 GWh
Asiakkaat 51 500
Sähkön tuotanto 505 GWh
Lämmön tuotanto 444 GWh
Hiilidioksidipäästöt 32 654 tonnia
KSS LÄMPÖ  
Lämmön myynti 463 GWh
Maakaasun myynti 183 GWh
Lämpöasiakkaat 3 188
Keskeytysaika asiakkaalla 1h 8 min/asiakas
Uudet lämpö- ja kaasuliittymät 41 kpl
Maakaasuasiakkaat 1 514
KSS VERKKO  
Sähkön käyttö verkkoalueella 644 GWh
Keskeytysaika asiakkaalla 1h 43 min/asiakas
Uudet sähköliittymät 97 kpl
Asiakkaat 50 816 kpl

 

Konsernin liikevaihto

Konsernin liikevoitto

Konsernin taseen loppusumma

Konsernin pitkat ja lyhyet lainat

Konsernin kassavirta investoinnit