Avainluvut

Avainluvut 2017

KSS ENERGIA  
Sähkön myynti 1 384 GWh
Asiakkaat 53 459
Sähkön tuotanto 346 GWh
Lämmön tuotanto 452 GWh
Hiilidioksidipäästöt 45 785 tonnia
KSS LÄMPÖ  
Lämmön myynti 475 GWh
Maakaasun myynti 193 GWh
Lämpöasiakkaat 3 211
Keskeytysaika asiakkaalla 0,48 h/asiakas
Uudet lämpö- ja kaasuliittymät 35 kpl
Maakaasuasiakkaat 1 487
KSS VERKKO  
Sähkön käyttö verkkoalueella 645 GWh
Keskeytysaika asiakkaalla 2,96 h/asiakas
Uudet sähköliittymät 82 kpl
Asiakkaat 51 471 kpl

 

Konsernin liikevaihto

Konsernin liikevoitto

Taseen loppusumma

Lainat

Investoinnit