Avainluvut

Avainluvut 2018

KSS ENERGIA  
Sähkön myynti 1 421 GWh
Asiakkaat 57 972
Sähkön tuotanto 319 GWh
Lämmön tuotanto 444 GWh
Hiilidioksidipäästöt 44 900 tonnia
KSS LÄMPÖ  
Lämmön myynti 474 GWh
Maakaasun myynti 182 GWh
Lämpöasiakkaat 3 248
Keskeytysaika asiakkaalla 0,21 h/asiakas
Uudet lämpö- ja kaasuliittymät 37 kpl
Maakaasuasiakkaat 1 489
KSS VERKKO  
Sähkön käyttö verkkoalueella 649 GWh
Keskeytysaika asiakkaalla 0,43 h/asiakas
Uudet sähköliittymät 69 kpl
Asiakkaat 51 696 kpl

 

Konsernin liikevaihto

Konsernin liikevoitto

 

Konsernin taseen loppusumma

Konsernin pitkäaikaiset lainat

 

Konsernin investoinnit