Avainluvut

Avainluvut 2016

KSS ENERGIA  
Sähkön myynti 1 284 GWh
Asiakkaat 50 416
Sähkön tuotanto 538 GWh
Lämmön tuotanto 450 GWh
Hiilidioksidipäästöt 52 841 tonnia
KSS LÄMPÖ  
Lämmön myynti 475 GWh
Maakaasun myynti 195 GWh
Lämpöasiakkaat 3 214
Keskeytysaika asiakkaalla 0,76 h/asiakas
Uudet lämpö- ja kaasuliittymät 19 kpl
Maakaasuasiakkaat 1 538
KSS VERKKO  
Sähkön käyttö verkkoalueella 660 GWh
Keskeytysaika asiakkaalla 0,45 h/asiakas
Uudet sähköliittymät 54 kpl
Asiakkaat 51 472 kpl

 

Konsernin liikevaihto 2016

Konsernin liikevoitto

Konsernin taseen loppusumma 2016

Konsernin pitkat ja lyhyet lainat

Konsernin kassavirta investoinnit