Viljapölystä kaukolämpöenergiaa

Kouvolan Korian asuntomessualueella ja Korian taajamassa saa bioenergialla tuotettua kaukolämpöä. Kaukolämpö tuotetaan viljan kuivatuksessa ja säilömisessä talteenotetusta viljapölystä.

Viljan käsittelystä syntyvä pöly ja muut jakeet ovat energia-arvoltaan samaa luokkaa kuin puupelletti ja sopivat erinomaisesti hyödynnettäväksi bioenergiana. Suomen Viljava rakensi kesällä 2016 Korian viljavarastolle viljapölyä hyödyntävän lämpölaitoksen, jota käytetään sadonkorjuuaikana viljankuivaukseen. Kuivatuskauden ulkopuolella lämpölaitos tuottaa kaukolämpöä KSS Lämmön verkkoon. KSS Lämmön ja Suomen Viljavan yhteinen tavoite oli lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja pienentää energiantuotannon ilmastovaikutuksia.

KSS Lämmön toimitusjohtaja Ilmo Penttilä on mielissään siitä, että Korian alueen lämmöntuotantoon saatiin uusiutuvaan energiaan perustuva kaukolämpöratkaisu. ”Yhteistyö Suomen Viljavan kanssa tarjosi hienon mahdollisuuden siirtyä kotimaisiin biopolttoaineisiin Korian alueella. Samalla pystyimme tarjoamaan Asuntomessu-alueelle rakentavien käyttöön innovatiivisen, ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan lämmitysratkaisun”.