KSS Blogi

07. huhtikuuta 2020

Vihreää kaukolämpöä – puhtaasti parasta energiaa


Suomi on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet, 20 % vähennys päästöihin vuoden 1990 tasosta sekä uusiutuvan energian osuus 38 % energiankulutuksesta, saavutettiin etuajassa.

Nykyinen hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen vuonna 2035. Kivihiilen energiakäyttö päättyy viimeistään vuonna 2029 ja turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Fossiilisen öljyn käytöstä lämmitykseen luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä.

KSS Energian tavoitteena on hiilineutraali lämmöntuotanto vuoteen 2030 mennessä luopumalla turpeen ja maakaasun käytöstä sekä lisäämällä omaa uusiutuvaa tuotantoa ja hukkalämmön talteenottoa. Viime vuonna uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli 78 % vuonna 2002 valmistuneen pääosin metsäenergiaa käyttävän Kymin Voiman voimalaitoksen ansiosta.

KSS Energian lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vuodesta 1990 vuoteen 2019 pienentyneet 60 % siirryttäessä maakaasupohjaisesta erillistuotannosta energiatehokkaaseen uusiutuvia polttoaineita käyttävään sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Kun Kymenlaakson Jätteen uusi kierrätyspuuta käyttävä lämpölaitos aloittaa lämmöntuotannon vuonna 2021, KSS Energian lämmöntuotannon päästöt pienenevät noin 9000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 1485 kertaa maapallon ympäriajoa autolla.

Alentuneiden päästöjen ja energiatehokkuuden paranemisen lisäksi yhteistuotannon ja uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen näkyy Kouvolassa myös asiakkaiden kukkarossa kilpailukykyisinä hintoina.

Tuottamalla energiamme päästöttömästi ja tarjoamalla ympäristövastuullisia energiaratkaisuja asiakkaillemme edesautamme merkittävästi Kouvolan kaupungin hiilineutraaliustavoitteita ja tarjoamme kaupunkilaisille välineitä pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

 

Teksti: Ilmo Penttilä, toimitusjohtaja KSS Lämpö Oy

Takaisin listaukseen