KSS Blogi

28. huhtikuuta 2020

Ympäristöystävällisyys houkuttaa aurinkosähkön tuottamiseen


Suomea velvoittavat EU:n tavoitteet uusiutuvan energian tuotannon lisäämisestä. Yksittäiselle kiinteistön omistajalle aurinkosähkö on helppo ja järkevä tie hoitaa omaa osuuttaan uusiutuvien energiamuotojen suosimisessa. Aurinkosähkön tuotanto kiinnostaa kiinteistönomistajia laajasti ja kiinteistöillä suuri rooli aurinkosähkön tuotannossa. Rakennusten katoilla on runsaasti potentiaalia tuottaa aurinkosähköä. Voidaan siis sanoa, että kiinteistöillä, eli investointipäätöksiä tekevillä henkilöillä on merkittävä osuus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kiinteistönomistajien suhtautumista aurinkosähkön tuotantoon on selvitetty mielipidemittauksilla ja tutkimuksilla, aiheesta on tehty useita opinnäytetöitä. Tutkimuksissa on vertailtu kiinteistöjen aurinkosähkön tuotantopotentiaaleja ja kannattavuutta koko elinkaarella. Usein järjestelmän hankkijan ensimmäinen kysymys investoinnin kannattavuudesta liittyy takaisinmaksuaikaan. Takaisinmaksuaika ei ole yksin soveltuva menetelmä, eikä anna täysin oikeaa kuvaa aurinkoenergiainvestoinnin kannattavuudesta. Kannattavuuden laskentaan vaikuttaa monet tekijät kuteen oman sähkönkulutuksen määrä, kiinteistön sijainti, oman kulutuksen optimointi investoitavaan järjestelmään, energiatuet ja energian hinta tulevaisuudessa. Investoinnin kannattavuutta mietittäessä unohtuu usein esim. kiinteistön arvonnousu tai vuokralaisen helpompi pito ja saatavuus. Myös yrityksen saamaa vihreiden arvojen tuomaa lisämyyntiä on vaikea arvioida.

Yksinkertaistaen voi sanoa, että aurinkoenergia on Suomessa taloudellisesti kannattavaa, kun sillä korvataan kalliimpaa ostoenergiaa. Tutkimuksista ja laskelmista voidaan päätellä hankkeiden perustuvan ennen kaikkea luontoarvojen arvostukseen ja ympäristötekoon. Aurinkosähköstä on ilmeisen myönteisiä kokemuksia, sillä useat tutkimuksiin vastanneet henkilöt, joiden kiinteistöllä on jo aurinkovoimala, ovat valmiita hankkimaan uudenkin voimalan lähivuosina.

Suomen rakennusten kattojen aurinkosähköpotentiaalista on tehty joitain karkeita arvioita. Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta voitaisiin tuottaa n. 10% vuonna 2030 aurinkoenergialla.

KSS Energia toimittaa aurinkosähköratkaisuja luotettavasti avaimet käteen -periaatteella. Meiltä löytyy aurinkosähköratkaisuja niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Kauttamme saat niin aurinkopaneelit kuin monipuoliset akkuratkaisutkin.

Lue lisää: kssenergia.fi/aurinkosahko

 

Teksti: Jouko Hokkanen, toimitusjohtaja KSS Rakennus Oy

Takaisin listaukseen