KSS Blogi

15. maaliskuuta 2021

Verkostoautomaatiolla varmuutta sähkönjakeluun


Vuonna 2020 olemme ottaneet isoja harppauksia verkostoautomaation saralla. Verkostoautomaatiolla tarkoitetaan komponentin asentamista sähköverkkoon, jossa on sisäänrakennettuna älyä, joka havaitsee sähköverkossa tapahtuvan oikosulun tai maasulun. Tämän kaltainen vika aiheutuu yleensä joko kaatuneesta puusta tai muusta ilmaston aiheuttamasta viasta.

Viime vuonna kokeilimme rohkeasti uudenlaista teknologiaa ilmajohtoverkossa. Ilmajohtoon asennettavien vianilmaisimien avulla löydämme entistä nopeammin vikapaikan ja asiakkaan kokema sähkönjakelun keskeytys lyhenee. Panostimme ilmajohtoverkkoon maakaapeliverkon sijaan, koska ilmajohtoverkko on sääilmiöille herkempi ja siellä vikoja esiintyy useammin. Näin myös pääsemme analysoimaan tekniikan toimivuutta oikeassa vikatilanteessa. Vianilmaisimet on rakennettu olemassa olevien kaukokäyttöpisteiden yhteyteen, jotta tietoliikenne sähköverkon valvomoon, jossa verkkoa valvotaan, olisi mahdollisimman helppo toteuttaa. Aikaisemmin vianhaku on perustunut hyvin pitkälti sähköasemien laskentatietoon ja työntekijöiden paikallistuntemukseen, nyt olemme saaneet siihen myös verkostoautomaation mukaan.

Asensimme verkkoon myös laitteita, jotka automaattisesti rajaavat vikoja pienemmille alueille. Eli jos laite havaitsee vian, niin laite rajaa sen pois sähköverkosta ja iso osa asiakkaista saa hyvin lyhyen katkon jälkeen sähköt takaisin. Laitteista on saatu positiivisia kokemuksia esimerkiksi Liisa – myrskystä, joka kuritti sähkönjakelua viime vuoden marraskuussa.

Tulemme jatkamaan aktiivista verkostoautomaation lisäämistä verkkoon, jotta sähkönjakelun keskeytykset olisivat asiakkaillemme mahdollisimman lyhyitä. Olemme päässeet hyviin keskeytysaikoihin viimevuosina ja asiakkaiden kokemat sähköverkon keskeytykset ovat olleet keskimäärin vain noin puoli tuntia, mikä on hyvä arvo. Verkostoautomaatiolla yritetään pienentää keskeytysaikaa entisestään. Lisäksi panostamme myös jatkuvasti säävarman verkon rakentamiseen, eli verkkoja kaapeloidaan sekä siirretään ilmajohtoverkkoja pois vikaherkiltä metsäalueilta.

Toimitusvarmaa vuotta kaikille!

 

Teksti: Kai Kuvaja, johtaja, tekninen palvelu, KSS Energia Oy

 

Takaisin listaukseen