Energian tuotanto

Energian tuotanto

Alkuvuoden hyvä vesitilanne Kymijoen vesistössä kääntyi kuivuudeksi syksyä kohden. Siitä huolimatta vesivoiman tuotantovolyymi ylitti 8,4 prosentilla edellisvuoden lukemat. Kymin Voiman osalta leuto sää jätti käyttöasteen alhaiselle tasolle, joka puolestaan näkyi alhaisina lämmön ja sähkön tuotantomäärinä. Joulukuussa tapahtunut turbiinin pikasulkuventtiilin vika ja siitä aiheutunut seisokki leikkasi sähköntuotantoa reilun viikon tuotannon verran. Kymin Voiman sähköntuotanto jäi edellisvuodesta 8,2 prosenttia.

Kokonaisuutena, omilla voimalaitoksilla tai tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 525 gigawattituntia edellisvuoden tuotannon ollessa 505 gigawattituntia.

Sähkön pohjoismainen markkinahinta romahti edellisvuodesta 29 prosenttia ja vastaavasti Suomen aluehinta putosi 18 prosenttia. Sähkön alhaiset markkinahinnat verottivat tuotannon taloudellista tulosta erityisesti Norjan ja Ruotsin tuotanto-osuuksien osalta.

Uusiutuvan energian määrä omassa sähköntuotannossa on edelleen erinomaisella tasolla saavuttaen 95 prosentin tavoitteen. Vuoden aikana tehtiin päätökset lisätä tuulivoimaa EPV Energian kautta ja aloittaa aurinkosähkön tuotanto Haminan Mäkelänkankaalla. Mäkikylän biokaasun jalostuslaitos myytiin Kouvolan Vedelle 1.10.2015