Energian tuotanto 2014

Vastuullista kehitystä seutukunnan hyväksi

KSS ENERGIA ponnistelee joka päivä omavaraisen, paikallisen ja ympäristöystävällisen sähkön ja lämmön tuotannon puolesta. Vuonna 2014 tehdyt vesivoimaratkaisut sekä Kymin Voiman kanssa aikaan saatu bioenergiapohjaisen tuotannon lisäys tukevat tätä päämäärää merkittävästi.

Lämmön ja sähkön toimittaminen hyvälaatuisesti sekä varmasti ja häiriöttömästi on KSS Verkon ykköstavoitteita. Sähköverkkoon tehtävät uus- ja korjausinvestoinnit ovat jatkuvaa työtä häiriöriskejä vastaan. Uuden tekniikan soveltaminen ja käyttöön ottaminen on osa tätä työtä.

Oikeat ja turvalliset työmenetelmät ovat vastuullisen henkilöstöpolitiikan kulmakiviä, samoin toimiminen ympäröivää yhteiskuntaa ja sen arvoja kunnioittaen. Näitä vastuullisia periaatteita KSS Energia toteuttaa työssään, jotta asiakkaat voisivat käyttää ympäristöystävällistä energiaa tehokkaasti joka hetki.

VESI JA METSÄ SÄHKÖNTUOTANNON PERUSTANA
UPM-Kymmene Oyj ja KSS Energia Oy solmivat elokuussa 2014 sopimuksen, jonka mukaan KSS Energia saa asiakkaidensa käyttöön UPM:n omistamien Kymijoen vesivoimalaitosten tuottaman sähkön. Sopimus on luonteva jatko UPM:n ja KSS Energian väliselle pitkäaikaiselle ja monipuoliselle energiayhteistyölle. Uuden sopimuksen soveltaminen alkoi syyskuun alussa.

Kyse on merkittävästä yhteistyöstä, sillä Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin vesivoimalaitokset tuottavat vuodessa sähköä yhteensä jopa 600 miljoonaa kilowattituntia (600 GWh). Se vastaa puolta KSS Energian hankkimasta vuotuisesta sähköenergian määrästä ja nostaa ympäristöystävällisesti tuotetun sähkön osuuden KSS Energian myymästä sähköstä 90 prosenttiin.

Vuolenkosken, Voikkaan, Kuusankosken, Keltin ja Myllykosken sekä Verlan, Siikakosken ja Kannuskosken vesivoimalaitokset yhdessä Kymin Voiman biovoimalaitoksen kanssa muodostavat tuotannon selkärangan. Sitä täydentävät vesivoimaosuudet Norjassa ja Ruotsissa sekä useat pienemmät hankintaosuudet. KSS Energian sähkönhankinta perustuu lähes kokonaisuudessaan ympäristöystävälliseen energiantuotantoon.