Energian tuotanto

Energian tuotanto

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 319 gigawattituntia, 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitoksen tuottama lämpö kattoi 84 prosenttia Kouvolan keskusta-alueen kaukolämpötarpeesta.

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa oli 81 ja lämmön tuotannossa lähes 70 prosenttia.

Talviajan lämmin sää vaikutti negatiivisesti Kymin Voiman tuotantoon sekä Hinkismäen tuotantoajoihin sähkön hinnan ollessa samaan aikaan alhaalla. Kymin Voiman vuosihuoltoseisokki venyi alkuperäisestä noin kolmella viikolla pienentäen laitoksen sähköntuotantoa. Vesivarantojen alkuvuoden niukkuus Norjassa ja Ruotsissa olivat myös osaltaan vaikuttamassa alhaiseen sähkön kokonaistuotantoon.

Vesitilanne Mäntyharjun vesistössä oli hyvällä tasolla alkuvuoden aina kesäkuun lopulle asti, mutta pieneni nopeasti saavuttaen minimitason jo elokuun alussa. Alhainen vesitilanne jatkui aina vuodenvaihteeseen asti. Oman vesivoiman kokonaistuotanto ylsi lähes vuositavoitteeseen, huolimatta Siikakosken voimalaitoksen perusparannusprojektista.

Siikakosken vesivoimalaitoksen perusparannusta jatkettiin toisen koneiston uusinnalla, joka jatkui käyttöönottojen osalta tammikuulle 2019. Perusparannuksen myötä laitoksen luotettavuus ja hyötysuhde paranevat ja myös ympäristö- ja patoturvallisuusvaikutukset ovat positiivisia. Perusparannus toteutetaan vuosien 2016–2019 aikana.