Energian tuotanto

Energian tuotanto

Energian tuotannon liikevaihto pieneni 23,8 prosenttia edellisvuodesta ollen 26,0 miljoonaa euroa. Pääsyynä vähenemiseen oli Pato Osakeyhtiön vesivoimalaitosten vuokrasopimuksen päättyminen vuoden 2016 lopulla.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 346 gigawattituntia. Kymin Voiman tuottama lämpö kattoi 90 prosenttia Kouvolan keskusta-alueen kaukolämpötarpeesta.

Vesitilanne Mäntyharjun vesistössä oli alhaisella tasolla alkuvuoden, mutta kasvoi loppuvuotta kohden ylittäen tulvarajan lokakuun lopulla. Tulva oli pahin sitten 1970-luvun puolivälin. Oman vesivoiman kokonaistuotanto ylsi hieman yli vuositavoitteen. Pohjoismaissa vesivarastojen täyttöaste pieneni merkittävästi koko alkuvuoden, mutta vuoden puolivälistä alkaen vesivarastot kasvoivat nopeasti hyvälle tasolle. Kohti loppuvuotta mentäessä vesivarastojen täyttöaste kääntyi lievään laskuun.

Siikakosken vesivoimalaitoksen perusparannusta jatkettiin toisen ohijuoksutusluukun uusinnalla sekä päälaitehankinnoilla. Perusparannuksen myötä laitoksen luotettavuus ja hyötysuhde paranevat ja myös ympäristö- ja patoturvallisuusvaikutukset ovat positiivisia. Perusparannus toteutetaan vuosien 2016–2019 aikana, ja sille on saatu Työ- ja elinkeinoministeriön 17 prosentin energiatuki.

KSS Energia on mukana monissa sähköntuotantohankkeissa, joista Kristiinankaupungissa sijaitsevan Metsälän tuulivoimapuiston 34 tuulivoimalaa valmistuivat kaupalliseen tuotantokäyttöön vuodenvaihteessa 2018. Puistosta vastaa EPV Tuulivoima Oy. UPM Energian Kymijoen Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin vesivoimaloiden tuottaman sähkön toimittaminen KSS Energian asiakkaille jatkui.

Uusiutuvan energian määrä omassa sähköntuotannossa on 82,7 prosenttia.