Lämpöliiketoiminta

Lämpöliiketoiminta

Vuosi 2015 oli poikkeuksellisen lämmin lämmitystarpeen ollessa 18,5 prosenttia normaalivuotta pienempi. Kaukolämmön myynti 439 gigawattituntia laski viisi prosenttia edellisvuodesta. Maakaasun myynti 181 gigawattituntia pysyi edellisvuoden tasolla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli 73 prosenttia, mikä on kaksinkertainen valtakunnalliseen keskiarvoon nähden. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla saatiin yli 80 prosenttia kaukolämmöstä. Omien voimalaitosten ja lämpökeskusten osuus oli 95 prosenttia tuotannosta.

Edullisesta tuotantorakenteesta johtuen KSS Energian myymän kaukolämmön hinta on selvästi alle maan keskiarvon. Maakaasuenergian asiakashintaa nosti energiaverojen korotus vuoden 2015 alussa, mutta huhtikuussa hinnat putosivat selvästi maakaasuenergian halpenemisen johdosta.

Vuoden 2015 aikana maakaasuenergian kulutusmaksu laski lähes 25 prosenttia lähinnä öljyn ja kivihiilen halpenemisen johdosta. Verojen määrä asiakkaan maksamasta maakaasulaskusta on 39 prosenttia, siirron osuus 20 prosenttia ja energian osuus 41 prosenttia.

Kaukolämmön toimitusvarmuus oli erittäin hyvä ja asiakaskohtainen keskeytysaika 0,67 tuntia lyhyt johtuen tuotantolaitosten hyvästä käytettävyydestä sekä lämpöverkostossa käytetystä uudesta tekniikasta, jonka avulla putkistokorjauksia voidaan tehdä ilman toimituskatkoa.

Suurimmat investointikohteet olivat Kiskokadun lämpökeskuksen poltinuusinta, Ratamontien kaukolämpöverkoston perusparannuksen viimeinen vaihe sekä etäluettavien energiamittareiden asennusprojekti, joka saatiin nyt valmiiksi. Talouden taantuma näkyi selvästi uusien kaukolämpö- ja maakaasuliittymien määrässä. Liittymiä rakennettiin yhteensä vain 21, mikä on selvästi normaalia vähemmän.

Vuoden 2016 aikana KSS Energia tulee panostamaan erityisesti kaukolämpöverkoston laajentamiseen sekä uusiutuviin energialähteisiin perustuvan lämmöntuotannon lisäämiseen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Öljyn ja sitä kautta maakaasun hintakehitykseen liittyy epävarmuutta, mutta tämän hetken ennusteiden mukaan maakaasun hinta pysyy vakaana ainakin parin vuoden ajan.