Myyntiehdot

Sähkösopimusten myyntiehdot

Tästä löydät Energiateollisuus ry:n tekemät sähköliiketoimintaan liittyvät ehdot ja säädökset.

 

Linkki kuluttajansuojalakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038