Leudon sään vuoksi sähkön, lämmön ja kaasun käyttö laskivat

Leudon sään vuoksi sähkön, lämmön ja kaasun käyttö laskivat

KSS Energian osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2020Alkuvuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin, keskilämpötilaltaan 20,4 prosenttia normaalivuotta leudompi. Rakennusten lämmitystarve jäi yli 11 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi - huhtikuun aikana 237 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2019 vastaava määrä oli 254 GWh.

Uudisrakentaminen oli vähäistä, ja uusia sähkö-, lämpö- ja kaasuliittymiä rakennettiin ainoastaan 16 (12). Koronapandemia on luonut taloudellista epävarmuutta ja kääntänyt talouden taantumaan, mikä on johtanut investointipäätösten lykkäämiseen tai investointien jäädyttämiseen.

Sähköenergiaa myytiin alkuvuonna 552 (566) GWh. Asiakasmäärä on kasvanut 7,9 prosenttia vuodenvaihteesta KSS Energian ostettua myynti- ja palveluyhtiö Karhu Voima Oy:n osakkeet maaliskuun lopulla.

Kaukolämpöä myytiin 204 (222) GWh ja maakaasua 73 (90) GWh. Kaukolämmön kulutuksessa on kasvua noin 4 prosenttia edellisvuodesta, jos normaalia lämpimämmän sään vaikutus oikaistaan.

Sähköautojen julkisia latauspisteitä on rakennettu ja otettu käyttöön kesäkuun alkuun mennessä 21 kappaletta, joissa voi samanaikaisesti ladata 41 ajoneuvoa.

Sähkön ja kaasun markkinahinnat puolittuneet

Alkuvuosi on ollut lämmin, sateinen ja tuulinen. Suomessa sähkön markkinahinta on pudonnut puoleen siitä, mitä se oli vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Samanaikaisesti kuitenkin Suomen aluehinta on ollut kaksinkertainen Pohjoismaiden markkinahintaan verrattuna maiden välisissä sähkönsiirtoyhteyksissä olevien pullonkaulojen vuoksi.

Maakaasun hinta on sidottu indekseihin. Ne ovat olleet laskussa. Euroopassa kaasuenergian hinta on likimain puolittunut alkuvuoden aikana.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 128 (147) GWh ja lämpöä 193 (209) GWh. Sähkön hankinnasta 23 prosenttia ja lämmön hankinnasta 95 prosenttia katettiin omalla tuotannolla.

Puuperäisten polttoaineiden saatavuus heikkeni alkuvuonna metsäteollisuuden työmarkkinakiistojen sekä polttoainetuotannon laiterikkojen vuoksi. Turpeen käyttö kasvoi ja samalla energiantuotannon hiilidioksidipäästöt. Päästöt olivat 21 710 (13 834) tonnia.

Suomen Voima Oy on ostanut norjalaisen vesivoimayhtiön Tryggestad Kraft AS:n osakkeet. Yhtiön vuonna 2011 valmistunut vesivoimalaitos sijaitsee Strandan kunnassa Keski-Norjassa. Voimalaitoksen vuosituotanto on 22 GWh ja nimellisteho 7,4 MW. KSS Energian osuus vuosituotannosta on 6 GWh.

Tryggestad ja sen lähelle vuonna 2021 valmistuva Stardalenin vesivoimalaitos ovat merkittävä osa Suomen Voiman uusiutuvan energian investointiohjelmaa.

Energian tuotanto on jatkunut normaalisti poikkeusoloista huolimatta

Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuus oli talvikaudella erinomainen. Sähköntoimitusten keskimääräinen keskeytysaika oli vain 7 minuuttia ja kaukolämmön 9 minuuttia.

Voimalaitosten käytettävyys ja energian saatavuus ovat pysyneet alkuvuoden erinomaisella tasolla. Lämmön ja sähkön tuotanto on jatkunut normaalisti poikkeusoloista huolimatta.

Koronapandemian vuoksi riskitaso ei ole noussut merkittävästi missään toiminnoissa. Varautumissuunnitelmia on noudatettu tunnollisesti maaliskuun alusta alkaen. Koronatilanteen kehittymistä on seurattu tiiviisti, ja suunnitelmia on päivitetty tilanteen edellyttämällä tavalla.

Materiaalitoimituksissa on ollut pieniä viiveitä. Joihinkin alihankintasopimuksiin on kirjattu pandemiavaraumia.

Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia

KSS Energia – konsernin liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuodesta 51,2 miljoonaan euroon. Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 16,5 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto oli 11,9 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 78,3 prosenttia liikevaihdosta.

Tilikauden 2020 liikevaihdoksi ennustetaan 158 miljoonaa euroa. Loppuvuodesta ennustetaan taloudellisesti vaikeaa. Liikevoitto tulee jäämään alle puoleen tavoitteesta. Kaikkia koronapandemian seurannaisvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Luottotappiot eivät ole toistaiseksi vielä merkittävästi kasvaneet.

Investointeihin käytettiin alkuvuonna 5,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen, 050 5915 200, (05) 8851 200,
www.kssenergia.fi

 

Tuotanto

Tuotanto

Vesitilanne Kymijoen Mäntyharjun vesistöissä on ollut koko alkuvuoden poikkeuksellisen korkealla tasolla alkuvuoden runsaista vesisateista johtuen.

 

Energiakauppaliiketoiminta

Energiakauppaliiketoiminta

Ensimmäisen kolmanneksen sähkönmyynnin volyymi oli 552 GWh.

 

 

Verkkoliiketoiminta

Verkkoliiketoiminta

Sähkön käyttö KSS Verkko Oy:n toimialueella oli tammi-huhtikuussa 237 GWh.

 

Lämpöliiketoiminta

Lämpöliiketoiminta

Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta kaukolämmön tuotannosta oli 82 prosenttia.

 

Urakointiliiketoiminta

Urakointiliiketoiminta

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut pääosin yritysjärjestelystä johtuen.

 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä KSS Energian asiakaspalveluun kaikissa sähköön, maakaasuun ja kaukolämpöön liittyvissä asioissa.

Puh. 05 8851830 ark. klo 8-20 ja la klo 10-15
Email: asiakaspalvelu@kssenergia.fi
Web: Yhteydenottolomake

Laskutukseen liittyvät asiat:
Lowell asiakaspalvelu 02 2700 139 tai kssenergia@lowell.com