KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2021

KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2021

Asiakasmäärä ja konsernin liikevaihto jatkoivat kasvua

KSS Energia -konsernin liikevaihto tammi-elokuussa toteutui 10,3 % vuoden takaista ajankohtaa suurempana. Liikevaihto oli 102,6 miljoonaa euroa ja konsernin liikevoitto oli yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Sähkön myyntivolyymi sekä asiakkaiden lukumäärät kasvoivat tavoitteiden mukaisesti. Yleinen rakentamisen vilkkaus näkyi konkreettisesti uusien kaukolämpö- ja sähköliittymien toteutusmäärien kasvussa verrattuna edelliseen toimintavuoteen.

Kaukolämmön kysyntä toteutui edellisvuotta suurempana. Vuoden 2021 tammi-elokuun lämmitystarve oli 1,4 prosenttia normaalivuotta pienempi ja 21,8 prosenttia edellisvuotta suurempi. KSS Lämmön liikevaihto oli 24,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa. Lämpöliiketoiminnan tuotannon ja jakelun investoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa.

Sähkön käyttö kasvoi KSS Energian toimialueella tarkastelujaksolla 6,9 % vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto tammi-elokuussa oli 15,5 miljoonaa euroa, liikevoitto 6,2 miljoonaa euroa ja investoinnit 4,4 miljoonaa euroa. Sähkönjakelun toimitusvarmuudessa sähköverkko saavutti erinomaisen tuloksen; 99,993 %. Sähkön jakelun häiriötilanteisiin reagointikyky on ollut nopeaa ja verkoston kehittämisen toimenpiteet ovat olleet tehokkaita.

Aurinkovoimalat ja sähköisen liikkumisen ratkaisut kiinnostavat kuluttaja- ja yritysasiakkaita yhä enenevässä määrin. KSS Energian paikallisten energiantuotantoratkaisujen myynti oli kesän aikana vilkasta. Tarkastelujaksolla markkinaan on tuotu uusia kilpailukykyisiä sekä innovatiivisia ratkaisuja helpottamaan kuluttajien arkea ja edistämään yritysasiakkaidemme liiketoimintaa.

KSS Energia on kehittänyt strategiansa mukaisesti uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa sähköntuotantoaan, erityisesti voimaosuusyhtiöiden kautta. Uusiutuvien energialähteiden osuus tarkastelujakson aikana tuotetusta kaukolämmön tuotannosta oli 68 prosenttia.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 15,8 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä asiakkuuksia olivat sähköverkkoyhtiöt sekä ulkovalaistuksen ja liikennevalojen osalta kaupungit pitkäaikaisten kausisopimusten puitteissa.

Asiakastyytyväisyysmittauksen sekä suositteluindeksin tulokset olivat erinomaisella tasolla. KSS Energia -konsernin asiakaskohtaamisten ja tarjottavien uusien palveluiden toiminnallisuuden edelleen kehittäminen jatkuivat suunnitellulla tavalla.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Riipinen, puh. 050 502 3908

 

KSS Energia myy sähköä, energiaosaamista, latausjärjestelyitä ja aurinkosähkön tuottamisen liittyviä ratkaisuja koko Suomen alueella, vastaa sähkönjakelusta sekä kaukolämmityksestä ja maakaasun toimittamisesta Kouvolan seudun kodeille ja yrityksille. Vuoden 2020 liikevaihto oli yhteensä 153 Milj.€.