KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

KSS Energia -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

KSS Energia -konsernin liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Liikevaihto oli tarkastelujaksolla 125,9 M€, mikä on 22,7 % suurempi kuin vastaavana jaksona vuonna 2021. Uusien energiaratkaisuiden kuten aurinkopaneelien ja sähköautonlatauspisteiden kysyntä on edelleen kasvanut, mikä on luonut myös urakointiliiketoiminnalle hyvät kasvunäkymät. Konsernin liikevoitto tammi–elokuulta oli 8,5 M€. Liikevoiton kehitykseen ovat suotuisasti vaikuttaneet muun muassa onnistuneet investoinnit uusiutuvaan energian tuotantoon.

Liiketoiminnan kehitykseen ovat heikentävästi vaikuttaneet paperiteollisuuden lakko alkuvuodesta, Hanhikivi-ydinvoimalaa koskeva alaskirjaus sekä geopoliittisesta tilanteesta ja koronan jälkiseurauksista johtuva energian markkinahintojen poikkeuksellisen nopea ja voimakas nousu, joka on merkittävästi vaikuttanut sähkökauppaliiketoimintaan.

Toimintaympäristön avainluvut tarkastelujaksolla

Sähkön käyttö pysyi samalla tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, ollen 416 GWh (419 GWh). Merkittäviä paikallisia investointi- ja kunnossapitohankkeita olivat alueen kaukolämpöverkoston perusparannustyöt, uuden Valkealan lämpölaitoksen suunnittelu, mittavat säävarman sähköverkon rakentamisprojektit sekä Kausalan sähköaseman saneeraus. Sähkön, kaukolämmön ja kaasun toimitusvarmuudet toteutuivat erinomaisella tasolla.

Kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttava lämmitystarve oli tammi–elokuun aikana 7,4 % suurempi kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Asiakkaat käyttivät kaukolämpöä hieman edellisvuotta vähemmän 301 (314) GWh ja maakaasua selkeästi edellisvuotta vähemmän 72 (95) GWh. Kysynnän pienentymiseen on vaikuttanut erityisesti maakaasun markkinahinnan selkeä kohoaminen. Konsernin omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 174 (164) GWh ja lämpöä 271 (291) GWh. Sähkön hankinnasta 16 % katettiin omalla tuotannolla, missä on tapahtunut kasvua, ja lämmön hankinnasta oman tuotannon osuus oli 90 % (93 %).

Konserni varmistaa vakaan kehityksen hakemalla käyttöpääoman rahoitusta

KSS Energia -konsernin liiketoiminta on kehittynyt energiamarkkinan suurista haasteista huolimatta erinomaisen hyvin. Tulevaisuuden taloudellinen näkymä on positiivinen. Markkinan hintavaihtelut ovat johtaneet siihen, että energiayhtiöiden vakuusmaksut ja käyttöpääoman tarve ovat merkittävästi kohonneet. Markkinan kehitys on aiheuttanut lisärahoitustarpeita myös KSS Energialle.

Osana kokonaisrahoitusratkaisua, KSS Energia hakee omistajaltaan Kouvolan kaupungilta enintään 50 M€:n suuruista rahoitusratkaisua, joka liittyy Kuntarahoituksen energiatoimialalle toteuttamaan tukipakettiin. Kuntien takauskeskus on 7.9.2022 hakenut EU-komissiolta lupaa rahoittaa suoraan kuntien omistamia energiayhtiöitä viidellä miljardilla eurolla. KSS Energian hakemus käsitellään Kouvolan kaupunginhallituksessa lokakuun aikana.

”Käyttöpääoman rahoitustarve liittyy suurelta osin energialiiketoiminnan sykliin. KSS Energian oman tuotannon osuus kattaa noin viidesosan myytävästä sähköenergiasta. Pääosan myytävästä energiasta yhtiö hankkii sähköpörssistä. Hankinnat maksetaan 1–3 vuorokauden kuluessa, mutta ne tuottavat kassavirtaa merkittävästi myöhemmin, 40–60 vuorokauden päästä. Tässä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa käyttöpääoman rahoitus on sijoittamista vakauteen ja huoltovarmuuteen. Yhtiön tulee myös varautua tilanteeseen, jossa sähkön hintataso pysyy korkealla tasolla talvikauden yli”, KSS Energia -konsernin toimitusjohtaja Marko Riipinen kiteyttää rahoitustarpeen perusteet.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Riipinen, p. 050 502 3908, marko.riipinen@kssenergia.fi