Osavuosikatsaus rakennusliiketoiminta

Rakennusliiketoiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019

Rakennusliiketoiminnan tuloskehitys tammi-huhtikuulta ja koko vuodelta, vuosilta 2015 -2019(M€)
Tilikauden 2019 liikevoitto on ennuste.

Rakennuksen tuloskehitys

Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. KSS Rakennus Oy:n ensimmäisen kolmanneksen liikevaihto oli 1,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,08 miljoonaa euroa. Palveluista 35,6 prosenttia myytiin energiakonsernin ulkopuolelle.

Rakentaminen painottui puistomuuntamoiden rakentamiseen ja ilmajohtojen uusimiseen maakaapeleilla sekä katuvalaistus töihin. Suurimpia kohteita olivat Jaalan Hokkarinharjun kaapelointityön loppuunsaattaminen, VT12 muutostöiden aiheuttamat johtojen siirrot Tillolassa. Asuinalueiden kaapelointitöiden yhteydessä rakensimme myös Kouvolan kaupungin katuvaloverkkoja nykyaikaiset vaatimukset täyttäviksi.

Runsasluminen talvi toi lisähaasteita rakentamiseen, talven myrskyt ja lumikuormat työllistivät normaalisti. Aurinkovoimaloiden asennustyöt ja kaukolämpövaihtimien vaihto ja asennustyöt kävivät kaupaksi selkeästi edellisvuotta paremmin.