Sähköverkot

Sähköverkot

Tarjoamme sähköverkkoihin ja -laitteistoihin monipuolisia rakentamiseen ja asennukseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon liittyviä palveluita. Näiden lisäksi saat meiltä suunnittelu-, dokumentointi- ja asiantuntijapalveluita.


Suunnittelu, dokumentointi ja asiantuntijapalvelut

Kartoitus ja mittaus

 •  Kaapeleiden sijaintikartoitus, sijaintimittauksen sekä verkkotietojen keruu ja dokumentointi, verkkokarttojen ylläpito

Kaapelinnäytöt

Asiantuntijapalvelut ja konsultointi

 • Muuntamoiden käytönjohtopalvelut


Rakentaminen ja asennuspalvelut

Sähkönjakeluverkot ja siirtoverkot

 • Sähkönjakelun pien- ja keskijänniteverkkojen kaapelit ja ilmajohdot sekä 110 kV kaapeleiden asennustyöt myös vesitöihin

Muuntamot, kojeistot, kiinteistöjen pääsähkönjakelu

 • Jakelumuuntamot sekä kiinteistöjen ja teollisuuden pienjännite- ja keskijännitekojeistot

Liittymisjohdot, tonttiverkot ja tonttikeskukset

 • Sähköverkon liittymisjohdot, kiinteistöjen sisäiset maakaapeliverkot, tonttikeskukset

Väliaikasähköistykset

 • Työmaamuuntamot ja työmaakeskukset rakennustyömaille, tapahtumasähköistykset


Käyttö ja kunnossapito

Ennakoiva kunnossapito

 • Kuntokartoitukset, kaapeleiden laadunmittaus, huoltokierrot

Palvelukeskus

 • Asiakkaiden vikailmoitusten vastaanotto ja viankorjauksen ohjaus. Jakeluverkkojen käyttötilanteen ylläpito.

Päivitys- ja viankorjauspalvelut

 • 24/7/365 viankorjauksen valmius

Vianpaikannus

 • Kaapeliverkon vianpaikannus

Verkkokytkennät

 • Käyttö
 • Erottaminen

Muuntamot

 • Muuntamoiden huoltotyöt ja lämpökuvaukset

Työmaamuuntamoiden vuokraus ja käytönjohto

 • Työmaamuuntamot rakennustyömaille ja niihin liittyvä käytönjohtopalvelu

Voimalaitokset

 • Kaapelointityöt

 

Ota yhteyttä:

Markku Puranen
050 4307 734

Jani Eskola
010 2726 220

myynti@seu.fi