Sähköverkkoliiketoiminta

Sähköverkkoliiketoiminta

Sähkön käyttö toimialueella oli häviöineen 649 gigawattituntia. KSS Verkko Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 19,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,7 miljoonaa euroa.

Suurimmat verkonrakennuskohteet olivat Valkealassa, Kansikkaantien sähköasema ja asemaa syöttävä 110 kilovoltin voimajohto sekä Kuusankosken alueella sijaitsevat Mäyrämäen ja Tähteen alueiden kaapelointikohteet.

Kansikkaantien sähköasema ja asemaa syöttävä voimajohto otettiin tuotantokäyttöön elokuussa. Hankkeen tavoitteena oli turvata KSS Verkko Oy:n toimialueen pohjoisen osan sähkönjakelu häiriötilanteissa ja parantaa oleellisesti kylätaajamien Tuohikotti, Vuohijärvi ja Kääpälä sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Investoinnin myötä sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee noin 11 000 asiakkaalla. Voimajohto rakennettiin säävarmaksi. Tämä tarkoittaa, että voimajohdon läheisyydestä raivattiin puusto siten, ettei se yllä kaatuessaan voimajohtoon. KSS Verkko Oy investoi toimitusvarmuuden parantamiseen tällä hankkeella noin 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö rakensi uutta maakaapeliverkkoa 93 kilometriä vuonna 2018. Yhtiön säävarmoiksi luokiteltujen johtokilometrien osuus kokonais¬verkko¬pituudesta oli vuoden lopussa arviolta 59 prosenttia. Säävarman verkon piirissä oli vuoden lopussa 28 500 sähkönkäyttöpaikkaa eli 55 prosenttia asiakkaista.

Kahdesta keskeytyksiä aiheuttaneesta myrskystä huolimatta jakeluverkon toimitusvarmuus oli erinomaisella tasolla. Keskimääräinen energiapainotettu käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 0,43 tuntia.

 

Verkon liikevoitto

 

 Siirtohintavertailu