Sähköverkkoliiketoiminta

Sähköverkkoliiketoiminta

Sähkön käyttö toimialueella oli häviöineen 645 gigawattituntia. KSS Verkko Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 18,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 8,4 prosenttia.

Suurimmat verkonrakennuskohteet olivat 110 kilovoltin yhteisjohto kantaverkkoyhtiön kanssa Korian ja Sydänmaan välillä sekä Kausalan, Mäyrämäen ja Kömmistön alueilla tehdyt toimitusvarmuusinvestoinnit.

Maanmittauslaitos myönsi KSS Verkolle lunastusluvan suunniteltua Kansikkaantien sähköasemaa syöttävän 110 kilovoltin voimajohdon johtokadulle. Yhtiö allekirjoitti sopimuksen sähköaseman ja voimajohdon rakentamisesta Vattenfall Services Nordic Oy:n kanssa. Sähköaseman ja voimajohdon arvioidaan valmistuvan syksyllä 2018. Hankkeen tavoitteena on turvata KSS Verkon toimialueen pohjoisen osan sähkönjakelu häiriötilanteissa. Valmistuttuaan uusi voimajohto ja sähköasema parantavat oleellisesti kylätaajamien Tuohikotti, Vuohijärvi ja Kääpälä sähkönjakelun toimitusvarmuutta, ja investoinnin myötä toimitusvarmuus paranee noin 11 000 asiakkaalla.

KSS Verkko Oy:n maakaapeliverkko kasvoi 80 kilometrillä vuonna 2017. Yhtiön säävarmoiksi luokiteltujen johtokilometrien osuus kokonais-verkkopituudesta oli vuoden lopussa arviolta 58 prosenttia.

Kiira-rajuilma aiheutti jakeluverkolle merkittäviä vahinkoja elokuun 12. päivä. Keskimääräinen energiapainotettu käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 2,96 tuntia.

 

Verkon liikevoitto

Siirtohinnat