Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Seudullinen yhteistyö tuottaa tuloksia ja lisää elinvoimaa
Vuosi 2015 oli ennätyksellisen leuto. Kaukolämmön myynti laski 5 prosenttia edellisvuodesta 439 gigawattituntiin, ja sähkön käyttö toimialueella laski 3,0 prosenttia. Sähkön myynti sen sijaan kasvoi 3,4 prosenttia ylittäen 1 300 gigawattitunnin rajan.

Ennätyksellisen leudon joulukuun jälkeen tammikuu alkoi kylmänä. Loppiaisen jälkeen saavutettiin Suomessa uusi sähkön kulutuksen ennätys. Tuntikeskiteho nousi 15 100 megawattiin. Kouvolan seudulla sähkön kulutuksen huipputeho nousi 150 megawattiin ja kaukolämmön kulutuksen huippu 170 megawattiin.

Tammikuun huippupakkasilla Suomi ei ajautunut vakavaan tehopulaan, vaikka tuontia olikin lähes 30 prosenttia huipputehosta. Voimajärjestelmä oli kuitenkin äärirajoilla. Venäjän tuonnissa ei ollut kapasiteettirajoituksia. Voimalaitokset ajoivat ilman häiriöitä, eikä vakavia sähköverkkovikoja esiintynyt. Tuolloin oli paljon hyvää tuuria. Kuitenkaan tuurin varaan energian saatavuutta ja toimitusvarmuutta ei pitäisi laskea.

Lämpimänä vuotena energiakonsernin liikevaihdon laskiessa toimintakulut on pidettävä kurissa ja niiden on tarvittaessa joustettava, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Sähkön alhainen markkinahinta toi oman haasteensa. Vuonna 2015 sähkön markkinahinta on lähes puolittunut vuoden 2010 hinta-tasosta. Edellisen kerran näin alhaisia hintoja nähtiin 2000-luvun alkuvuosina. Seuraavien 10 vuoden hintanoteerauksissa ei näy nousua. Sähköntuottajan näkökulmasta katsottuna tilanne on huono. Uusia tuotannollisia investointeja ei ole lähivuosille näköpiirissä muutoin kuin merkittävällä valtion investointi- tai tuotantotuella.

Sähköverkkoyhtiöt ovat laskeneet viimeisen parin vuoden aikana sähkönsiirtohintoja. Uusi, nelivuotinen verkkotoiminnan tuotonvalvontajakso alkoi 2016 alussa. Uuden jakson alkaessa moni verkkoyhtiö on ilmoittanut siirtohintojen korotuksista. Joillakin korotukset ovat olleet reippaita. Kouvolan seudulla sähkönsiirtohinnat olivat vuoden 2016 alkaessa keskimäärin 20 prosenttia alle valtakunnan keskiarvon. Hinnat ovat nyt lähes 10 prosenttia edullisemmat kuin vuoden 2012 alussa edellisen, nelivuotisen valvontajakson alkaessa. Siirtolaskun yhteydessä kerättävä sähkövero sen sijaan on noussut 10 vuodessa kolminkertaiseksi.

Energian tuotannossa KSS Energia on strategiansa mukaisesti profiloitunut merkittäväksi uusiutuvien energialähteiden käyttäjäksi. Omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin sähköä 40 prosenttia sähkön kokonaishankinnasta. Peräti 95 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä.

Lähes kaikki kaukolämpö tuotettiin omilla voimalaitoksilla. Uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi 73 prosenttiin. Kaukolämmöstä tuotettiin yli 80 prosenttia energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Kaukolämpö on Kouvolassa edullista, ympäristöystävällistä ja energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotettua.

KSS Energian liikevoitto jäi hieman vuodelle 2015 asetetusta tavoitteista. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuotto 11,8 prosenttia ja omavaraisuusaste 34,2 prosenttia ylittivät tavoitteet selvästi. Kaikki omistajan asettamat taloudelliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin.

Kassavirta KSS Energialta kaupunkiomistajalle on vuonna 2016 yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Energiakonserni maksaa tuloksestaan omistajalleen osinkoa 5 miljoonaa euroa sekä lainojen korkoja, verkostovuokria ja takausprovisioita yhteensä 2 miljoonaa euroa. Lisäksi KSS Energia maksaa kuusi vuotta sitten toteutettuun energiatoimialan rakennejärjestelyyn liittyvien lainojen lyhennyksiä 2,4 miljoonaa euroa.

Haluamme menestyä, kilpailla ja tuoda kilpailuetua alan parhailla toimintatavoilla ja ympäristö-ystävällisillä energiaratkaisuilla. Yhteistyö henkilöstön, hallinnon ja sidosryhmien kanssa on ollut hyvää ja tuloksellisesta.

Kyösti Jääskeläinen
toimitusjohtaja

Lataa vuosikertomus (pdf)