Toimitusjohtajan katsaus 2014

Toimitusjohtajan katsaus 2014

VUOSI 2014 oli keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Lämmitystarve jäi 9,2 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kaukolämpöä myytiin vain 463 gigawattituntia, maakaasua 183 gigawattituntia ja biokaasua liikennepolttoaineeksi 8 gigawattituntia.

Sähköverkkoyhtiö KSS Verkon toimialueella käytettiin sähköä 644 gigawattituntia. Määrä laski 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Sähkön myynti sen sijaan kasvoi 8,6 prosenttia lämpimästä säästä huolimatta.

LÄMPIMÄNÄ VUOTENA liikevaihdon laskiessa toimintakulut on pidettävä kurissa, jotta tavoitteet ja tulokset voidaan saavuttaa. Sähköverkkotoiminnassa tuoton valvonnan seurantajakso on neljä vuotta. Tänä aikana liiketoiminnan tuotto on saatettava valvontamallin hyväksymiin rajoihin. Nykyisellä, alhaisella korkotasolla on ratkaiseva merkitys sallitun tuoton määrään. Niin on myös myrskyillä ja rajuilmoilla, jotka sähkönjakelun keskeytyksen aiheuttaman haitan kautta vaikuttavat tuottotasoon.

MONI VERKKOYHTIÖ on laskenut viimeisen vuoden aikana sähkönsiirtohintoja, KSS Verkko mukaan lukien. Kouvolan seudulla hinnat olivat vuoden 2014 päättyessä keskimäärin 25 prosenttia alle valtakunnan keskiarvon. Kouvolan seudulla hinnat ovat likimain samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten. Siirtolaskun yhteydessä laskutettava sähkövero sen sijaan on noussut 10 vuodessa kolminkertaiseksi.

OMILLA voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin sähköä 40 prosenttia sähkön kokonaishankinnasta. Peräti 95 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Lisäksi viime syyskuun alusta alkaen Voikkaan, Kuusankosken ja Keltin voimalaitokset ovat tuottaneet kaiken vesivoiman KSS Energian asiakkaille. Nyt myymästämme sähköstä 90 prosenttia on ympäristöystävällistä.

SÄHKÖN MARKKINAHINTA ON ALHAALLA eikä tämän hetken hintaennusteiden mukaan ole nousua näkyvissä moneen vuoteen. Vuonna 2014 keskimääräinen markkinahinta oli 12,5 prosenttia edullisempi kuin edellisvuonna. Sähköntuottajan näkökulmasta katsottuna tilanne näyttää huonolta. Uusia tuotannollisia investointeja ei ole lähivuosille näköpiirissä muutoin kuin valtion tuella. Tuulivoiman syöttötariffi korvaa tuottajalle sovitun takuuhinnan ja markkinahinnan välisen erotuksen. Vaikutus valtion kassaan on merkittävä.

LÄHES KAIKKI kaukolämpö tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla. Uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi 71 prosenttiin. Tuloksen teon kannalta lämpötilaltaan tasaisen kylmä talvi on kaukolämmön tuottajalle hyvä asia. KSS Energian lämmön hankinnasta Kymin Voiman biopolttoainevoimalaitos tuotti lähes 80 prosenttia. Kaukolämpö on Kouvolassa edullista, ympäristöystävällistä ja energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotettua.

KSS ENERGIA ylitti vuodelle 2014 asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilikauden tulos oli noin miljoona euroa edellisvuotta parempi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,5 prosenttia ja omavaraisuusaste 33,3 prosenttia. Omistajan asettamat tavoitteet ympäristöystävälliselle energiantuotannolle saavutettiin. Sen sijaan toimitusvarmuus sekä sähkö- että lämpöverkoissa jäi tavoitteista.

KSS ENERGIA maksaa omistajalleen osinkoa ja muita omistajatuloutuksen eriä yli 7 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi KSS Energian edulliset sähkön ja lämmön hinnat tarjoavat seudun asukkaille ja yrityksille merkittävän hyödyn ja kilpailuedun.

HALUAMME MENESTYÄ ja kilpailla alan parhailla toimintatavoilla ja ympäristöystävällisillä energiaratkaisuilla. Lämmin kiitos henkilöstölle, hallinnolle ja sidosryhmille hyvästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä.

Kyösti Jääskeläinen
toimitusjohtaja

Lataa vuosikertomus 2014 (pdf)