Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Kasvua ja entistä parempaa asiakaskokemusta

Maailmalla aurinkosähkö ja tuulivoima ovat selkeästi nopeimmin kasvavat sähkön tuotantomuodot.
Aurinkosähkön kilpailukyky on parantunut huikeasti viime vuosien aikana. Suomessa tuulivoiman syöttötariffi on taannut vakaan tuoton 12 vuodeksi eteenpäin, mikä on lisännyt tuotantokapasiteettia merkittävästi. Suomessa oli vuoden 2017 päättyessä tuulivoimaa runsaan 2 000 megawattia. Koko vuoden energian käytöstä tuulen osuus oli 5,6 prosenttia.

Sähkön nettotuonti Suomeen oli 23,9 prosenttia sähkön kokonaiskäytöstä. Sähköä hankitaan luonnollisesti niistä lähteistä, mistä se kulloinkin on edullisimmin tuotettavissa tai saatavissa. Hinnat noteerataan päivittäin ja tuntikohtaisesti. Maiden väliset siirtojohdot muodostavat ajoittain pullonkaulan, mikä näkyy aluekohtaisissa hinnoissa. Lisääntynyt tuulivoimakapasiteetti on johtanut lauhdetuotannon alasajoon ja osittain vaarantaa myös sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuutta. Kehitys ei ole tapahtunut markkinaehtoisesti.

Suomen kannalta huolestuttavaa on tehon riittävyys talven kylmimpinä jaksoina, jolloin tuulivoiman ja aurinkoenergian varaan ei voida laskea yhtään mitään. Tuolloin voimalaitosten tulee toimia häiriöittä, ja sähkönsiirtoverkon tulee olla täydessä iskussa. Olkiluoto 3 -projektin valmistuminen tuo helpotusta tehotilanteeseen, mutta perinteisesti uuden voimalaitoksen käynnistymisen ensimmäiset kuukaudet ja jopa vuodetkaan eivät ole käyttövarmuudeltaan sellaisia, joihin pitkällä aikavälillä päästään.

Energiayhtiön toiminnassa sähkön, lämmön ja kaasun saatavuus, riittävyys ja kilpailukyky kaikissa olosuhteissa on ensimmäinen huolenaihe. Energian jakeluun ja toimitusvarmuuteen investoidaan vuosittain satoja miljoonia euroja. KSS Energian investoinnit ylittävät 10 miljoonan euron. Pääsääntöisesti rahaa käytetään sähköverkon kaapelointiin ja säävarmojen verkkojen rakentamiseen. Vuonna 2017 suurin yksittäinen investointikohde oli kuitenkin 12 kilometrin pituinen 110 kilovoltin voimajohto Korialta Valkealan Sydänmaalle. Ikivanha voimajohto Imatran ja Turun välillä on kohta kantaverkkoyhtiön toimesta uusittu. Uuden johdon siirtokyky on kaksinkertainen vanhaan verrattuna. Jopa 35 metrin korkeuteen nousevat pylväät näkyvät maamerkkeinä täällä Kouvolan ympäristössä.

KSS Energia on vuokrannut asiakkailleen aurinkopaneeleita Haminassa sijaitsevasta aurinkopuistostaan kesästä 2016 alkaen ja päätti laajentaa aurinkosähköliiketoimintaansa korkealaatuisten aurinkosähköjärjestelmien myyntiin. KSS Energia Oy ja Naps Solar Systems Oy solmivat kumppanuussopimuksen Kaakkois-Suomen alueella toimimisesta.

Aurinkovoimala on pitkäaikainen investointi. Aurinkopaneeleiden käyttöikä voi olla 30 vuotta. Invertterin iäksi lasketaan tästä noin puolet. Investoinnin takaisinmaksuaika voi yritykselle parhaimmillaan olla jopa alle 10 vuotta. Kotitalouksille se on vielä selkeästi pidempi. Aurinkojärjestelmiä on asennettu jo kauan. Niinpä tuotteiden laatu, käyttövarmuus ja -turvallisuus ovat tänä päivänä erinomaisella tasolla. Aurinkopaneelien tuottaman energian määrän ennustetaan tänä vuonna kaksinkertaistuvan viime vuoteen verrattuna. Volyymit ovat Suomessa vielä pieniä muuhun energiantuotantoon nähden. Sähköverkkoon kytkettyä aurinkosähköä on noin 50 megawattia.

KSS Energia on lanseerannut sähköautojen KSSe-latauspalvelun. Sähköautoja ladataan kotipihalla, mutta julkisia latauspisteitä tarvitaan pikaisesti. KSS Energian toimitalon viereen Hovioikeudenkadulle teimme ensimmäisen. Latauspisteiden rakentamiseen on runsaasti kiinnostusta.

Ympäristöystävällisen ja käyttökuluiltaan edullisen sähköauton ostaminen kiinnostaa autoilijoita.
KSSe-latauspalvelu mahdollistaa sähköauton vaivattoman lataamisen melkeinpä missä tahansa ja siten matkustamisen kuinka pitkälle tahansa. Palvelun kautta on Suomessa käytettävissä yli 300 latauspistettä. Energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että liikenteessä on ensi vuosikymmenen loppuun mennessä 250 000 sähkökäyttöistä autoa.

KSS Energian liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 111 miljoonaa euroa. Liikevoitto ja tulos paranivat selvästi edellisvuodesta. Taloudelliset tunnusluvut toteutuivat odotettua paremmin ja ylittivät tavoitteet. Omistajan asettamiin tavoitteisiin onnistuttiin pääsemään hyvin. Ainoastaan keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika jäi tavoitteesta Kiira-rajuilman seurauksena.

Haluan lausua parhaimmat kiitokset henkilöstölle, hallinnolle ja sidosryhmille hyvästä yhteistyöstä rakentaessamme kasvua ja entistä parempaa asiakaskokemusta sekä luodessamme uudenlaisia energiaratkaisuja ja -palveluja.

Kyösti Jääskeläinen
toimitusjohtaja