Osavuosikatsaus tuotanto

Tuotannon osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019

Sähkön tuotanto 1.1.–30.4.2019 verrattuna aikaisempiin kalenterivuosiin (GWh)

Sähkön tuotanto 2019 

Vesitilanne Kymijoen Mäntyharjun vesistöissä oli alkuvuonna poikkeuksellisen alhainen nousten normaalille tasolle kevään aikana. Varsinaista kevättulvaa ei syntynyt lainkaan runsaslumisesta talvesta huolimatta. Koko virtaama on Siikakoskella pystytty hyödyntämään tuotantokäyttöön. Verlassa ohijuoksutuksia on ollut huhtikuun alkupuolelta alkaen toisen generaattorin korjauksen takia. Laitosten kokonaistuotannot ovat jääneet hieman keskimääräisen tason alapuolelle.

Siikakosken vesivoimalaitoksen toisen koneiston uusinta aloitetaan 27.5. ja uusinnan on tarkoitus olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. Verlan generaattori on tarkoitus saada tuotantokäyttöön toukokuun loppuun mennessä.

Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksilla tuotettiin sähköä 147 GWh ja lämpöä 209 GWh. Kymin Voiman tuottama lämpö kattoi 94 prosenttia Kouvolan keskusta-alueen kaukolämpötarpeesta.