Urakointiliiketoiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020

Urakointiliiketoiminnan osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020

Urakointiliiketoiminnassa kasvua

KSS Energia konsernin urakointiliiketoiminta koostuu kahdesta yhtiöstä KSS Rakennus Oy:stä ja Suomen Energia-Urakointi Oy:stä, joka on kuulunut konserniin 1.5.2019 alkaen. Urakointiliiketoiminnan suurimpia tuoteryhmiä ovat sähköverkkojen, ulkovalaistuksen ja liikenteenohjausvalojen rakentamis- ja kunnossapitotyöt. Liiketoimintaan kuuluu myös aurinkosähköön ja autolataukseen liittyvät energiaratkaisut sekä eri tuoteryhmiin liittyviä suunnittelu-, dokumentointi ja käyttöpalveluja. Urakointiliiketoiminnan päämarkkina-alueita ovat Kymenlaakso, Uusimaa ja Päijät-Häme lähialueineen.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto 1.1. – 30.4.2020 oli 7,7 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut pääosin edellä mainitusta yritysjärjestelystä johtuen. Liiketulos on liiketoiminnalle tyypillisesti alkuvuoden osalta tappiollinen. Merkittävimpiä asiakkuuksia ovat olleet päämarkkina-alueiden sähköverkkoyhtiöt sekä ulkovalaistuksen ja liikennevalojen osalta kaupungit pitkäaikaisten kausisopimusten puitteissa.

Kymenlaaksossa rakentaminen painottui puistomuuntamoiden rakentamiseen ja ilmajohtojen uusimiseen maakaapeleilla sekä katuvalaistustöihin. Suurimpia kohteita olivat Myllykosken Rautakorpi, Kuusankosken Mäkikylä ja Kytöaho, Kouvolan Käpylä sekä VT12 muutostöiden aiheuttamat johtojen siirrot ja kaapeloinnit Iitin Tillolassa. Myös pääkaupunkiseudun ja Lahden alueen toiminnasta suurin osuus muodostuu sähköverkkojen ja ulkovalaistuksen rakentamis- ja kunnossapitotöistä. Suurimpia kohteita ovat olleet sähköverkon saneeraustyöt Helsingin Punavuoressa ja Lahden Tonttilassa, sekä ulkovalaistuksen LED-saneeraukset Vantaan ja Espoon kaupungeille.

Ennuste koko vuoden liikevaihdosta on 36,2 ja liiketuloksesta 1,0 miljoonaa euroa. Koko vuoden talouskehitykseen vaikuttaa voimakkaasti katsauskauden lopulla merkittävimmissä kausisopimuksissa tapahtuneet muutokset ja sen johdosta tarvittavien toimenpiteiden eteneminen.

Urakointiliiketoiminnan tuloskehitys vuosilta 2016-2020 (M€)

 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä KSS Energian asiakaspalveluun kaikissa sähköön, maakaasuun ja kaukolämpöön liittyvissä asioissa.

Puh. 05 8851830 ark. klo 8-20 ja la klo 10-15
Email: asiakaspalvelu@kssenergia.fi
Web: Yhteydenottolomake

Laskutukseen liittyvät asiat:
Lowell asiakaspalvelu 02 2700 139 tai kssenergia@lowell.com