Verkonrakennus ja urakointi

Verkonrakennus ja urakointi

Painopisteinä olivat KSS Energia -konsernin sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkojen rakentamis-, kunnossapito-, energianmittausja, valvontatyöt sekä konsernin ulkopuolisille asiakkaille tehdyt ulkovalaistusprojektit. Palvelujen myynti energiakonsernin ulkopuolelle nousi 35 prosenttiin liikevaihdosta.

Kaapelointiprosessiin haettiin yhteistyökumppaneiden kanssa uusia tehokkaita työmenetelmiä, joilla työn sujuvuutta ja kokonaisedullisuutta voitiin parantaa.

Työturvallisuutta ja osaamista ilmajohtoihin liittyvien häiriöiden hoidossa kehitettiin tasoryhmissä raivaukseen ja puunkaatoon räätälöidyllä metsurikoulutuksella. Vuoden aikana rakennettiin sähkö- ja kaukolämpöasiakkaille etäluettavia energianmittauksia. KSS Rakennus Oy on vaihtanut jo 76 prosenttia Kouvolan kaupungin ulkovalaistuksista led- tai suurpainenatriumvaloiksi. Vastaavaa työtä on tehty myös Heinolassa ja Sipoossa.